Hoppa till innehåll

Servicesedel inom småbarnspedagogik

För småbarnspedagogik på ett privat daghem, godkänt av staden, i Borgå eller annan kommun.

 • Ansök om småbarnspedagogik direkt från ett privat daghem minst fyra månader innan vårdbehovet.
 • Ansök om servicesedel, när barnet har fått en plats från det privata daghemmet.
 • Inkludera serviceavtalet med daghemmet till ansökningen.
 • Gör en inkomstutreding med bilagor
  • eller godkänn använding av inkomstregistret
  • eller anmäla att den högsta klientavgiften betalas.
 • Gör en ny inkomstutredning, om inkomsterna ändrar minst 10 %.
 • Anmäla om familjeförändringar, som påverkar värdet av servicesedeln.

Servicesedelns värde

Servicesedeln betalas till den privata serviceproducenten, som fakturerar klientavgiftens andel av familjen, utgående från värdet på servicesedeln.

Servicesedelns värde för barn under 3 år är från 1.8.2022 högst:
 • 984 euro per månad, om vårdtiden är högst 107 timmar per månad
 • 1312 euro per måndad, om vårdtiden är över 108 timmar per månad
Servicesedelns värde för barn över 3 år är från 1.8.2022 högst:
 • 656 euro per månad, om vårdtiden är högst 107 timmar per månad
 • 874 euro per månad, om vårdtiden är över 108 timmar per månad

Uppsägning av servicesedel