Gå till innehåll

Tomter och markområden

Egnahemstomter, våningshustomter, radhustomter och företagstomter i drömmarnas Borgå.

Arrenderäkningarna är försenade

Faktureringen av tomtarrenden för april 2022 är försenad. Arrendatorerna får sina fakturor då faktureringen är färdig.

Tomter och markområden

Vill du bygga ett egnahemshus till dig själv? Söker du en egnahems-, radhus- eller våningshustomt för att bygga bostäder för försäljning eller uthyrning? Behöver du en ny företagstomt? Borgå stad erbjuder olika tomter på olika håll i staden.

Förutom försäljning och arrendering av tomter arrenderar staden ut markområden för olika slags ändamål. Staden köper mark för att också i framtiden försäkra stadens tillväxt och livskraft. Ta kontakt om du är intresserad av att köpa eller sälja mark!