Gå till innehåll

Överföring av arrenderätt

Har du köpt ett hur som ligger på stadens arrendetomt? Du minns väl att du ska meddela staden om affären inom tre månader efter att äganderätten överförts.

Anmäl överlåtelse av arrenderätt till staden

  • Skanna köpebrevet
  • bifoga det till e-posten
  • skriv som rubrik i e-posten: Överlåtelse av arrenderätt
  • Skicka e-posten till adressen kiinteisto.mittaus@porvoo.fi

eller

  • kopiera köpebrevet
  • hämta det till servicekontoret Kompassen i ett kuvert adresserat till Markanskaffning och -överlåtelse eller
  • skicka det till Borgå stad, Markanskaffning och -överlåtelse, PL 23, 06101 Borgå.

Anmäl överlåtelse av arrenderätt till Lantmäteriverket

Du ska också göra en anmälan om överföringen till Lantmäteriverket. Närmare information på Lantmäteriverkets webbsidor.

Kontaktuppgifter, överföring av arrenderätt

Johanna Kääriäinen

Byråsekreterare