Hoppa till innehåll

Överföring av arrenderätt

Har du köpt ett hur som ligger på stadens arrendetomt? Du minns väl att du ska meddela staden om affären inom tre månader efter att äganderätten överförts.

Anmäl överlåtelse av arrenderätt till staden

För överföring av arrenderätten behövs:

  • Kopia eller skannad version av köpebrevet
  • Om försäljningen gjorts via lantmäteriverkets elektroniska tjänst för fastighetsutbyte ska du även bifoga köpebrevets bilaga, i vilken datumet för överföringen av äganderätten eller det datum då skyldigheten att betala arrende för tomten överförs till köparen framgår.

Skicka köpebrevet per e-post:

  • Skanna köpebrevet
  • bifoga det till e-posten
  • skriv som rubrik i e-posten: Överlåtelse av arrenderätt
  • Skicka e-posten till adressen kiinteisto.mittaus@porvoo.fi

eller som papperskopia:

  • kopiera köpebrevet
  • hämta det till servicekontoret Kompassen i ett kuvert adresserat till Markanskaffning och -överlåtelse eller
  • skicka det till Borgå stad, Markanskaffning och -överlåtelse, PL 23, 06101 Borgå.

Anmäl överlåtelse av arrenderätt till Lantmäteriverket

Du ska också göra en anmälan om överföringen till Lantmäteriverket. Närmare information på Lantmäteriverkets webbsidor.

Kontaktuppgifter, överföring av arrenderätt

Johanna Kääriäinen

Tomtsekreterare

Jennifer Lindholm

Tomtsekreterare