Hoppa till innehåll

Främjande av hälsa och välfärd

Välbefinnande är starkt anknutet till varje person själv. Stadens uppgift är att skapa en ram för kommuninvånarna att bygga upp sitt eget välbefinnande, att uppmuntra dem att ta hand om sitt välbefinnande och att följa upp och synliggöra hur kommuninvånarna mår.

Att främja välfärd och hälsa är en omfattande uppgift som förutsätter tvärsektoriellt samarbete inom stadens olika sektorerna. Invånarnas välmående är kopplad bland annat till småbarnspedagogiken, utbildningen, motions-, kost- och kulturutbudet, planläggningen, vattentjänsterna, miljötillstånd, trafikarrangemang och många andra uppgifter som staden har hand om.

Varje sektor, serviceområde och anställd i staden bidrar till invånarnas välbefinnande och hälsa, gemenskap, inkludering, trivsel och trygghet. Kommunernas samarbetsparter i arbetet är bland annat frivilligverksamhet, föreningar, organisationer, företag, församlingar och välfärdsområdet.

Välfärdsberättelse och -plan

Välfärdsberättelsen och planen är ett arbetsredskap och ett offentligt dokument som anknyter främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet, ekonomi, ledning och beslutsfattande.

Borgå stads välfärdsplan för 2024–2025 har uppdaterats och förtydligats. Välfärdsplanen används för att leda, styra och utveckla arbetet för att främja välbefinnande och hälsa. I den uppdaterade välfärdsplanen har flera olika planer slagits samman till en helhet och integrerats till fullmäktigeperioden. Alla stadens sektorer har gemensamt utarbetat planen.

Stadsfullmäktige godkände planen och dess bilagor 24.4.2024, §8. Här under är helheten sammanställd:

Uppföljning av välfärd

I samband med uppdateringen av välfärdsplanen har det gjorts en PowerBi med indikatorer för att underlätta uppföljningen. Denna kommer att uppdateras och utvidgas även med andra indikatorer.

I PowerBi kan du längst ned på sidan växla mellan sidor. Strukturen följer välfärdsplanens tre prioriteringar: psykiskt välbefinnande, hälsosamma levnadsvanor, delaktighet och aktivitet. Dessutom kan du välja vilken åldersgrupp av information du vill titta på.

Bekanta dig här med välfärdssituationen

Hörnstenar i hälsofrämjande

Hälsosam kost, regelbunden motion och tillräcklig sömn är hörnstenarna för hälsa och välbefinnande. Genom att främja en hälsosam livsstil stöder du ditt eget välbefinnande och förebygger hälsoproblem.

En hälsosam kost förebygger många sjukdomar, såsom t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och minnessjukdomar. När det gäller kosten är helheten det väsentliga; flere vardagliga val som ger oss de ämnen vi behöver för att upprätthålla och skydda vår hälsa. Hälsosam mat är också miljövänlig. Hållbara matval och minskat matsvinn kan göra skillnad.

Motion främjar den psykiska och fysiska hälsan och upprätthåller funktionsförmågan i alla åldersgrupper.
Vardagsmotion, som hushållsarbete, trädgårdsarbete, skola, arbete och inköpsturer, är bra för både kropp och själ. Dessutom främjar lätt motion och pauser från att vara närvarande hälsan och fräschar upp sinnet. Motion förebygger och behandlar många sjukdomar, underlättar stresshantering och främjar god sömn.

Sömnen spelar en stor roll för hälsan. Sömn återställer kroppen från stress och trötthet samt balanserar nervsystemets funktion. Sömn stärker immunförsvaret genom att aktivera sjukdoms- och inflammationskontrollmekanismer i kroppen och påverkar även andra regleringssystem i kroppen, till exempel hormoner. Sömn fungerar också som en känslig indikator på hälsa då både mentala och fysiska stressfaktorer lätt stör sömnen.

Närståendevårdare

I Borgå stad finns det mycket litet som är riktat endast till närståendevårdarna eller de personer som vårdas. I Borgå finns det nog en stor mängd olika verksamheter som är riktade till olika åldrar och som lämpar sig för personer i varierande livssituationer. Närståendevårdare ingår i simhallens prisnedsättningsklass sedan 1.8.2023. Ett specialsimkort kan vara ett bra alternativ för någon, och det erbjuds även anpassad motion. Grupperna för anpassad motion lämpar sig för dem som på grund av skada, sjukdom, försvagad funktionsförmåga eller social situation har svårt att delta i allmänna motionsgrupper. Därtill har medborgarinstitutet bra kurser vid olika tidpunkter, och även biblioteken producerar egna evenemang. Konstläroantalten erbjuder inspirerande rekreationsmöjligheter inom musik och bildkonst för specialgrupper.

Kulturtjänsterna ordnar konstutställningar, konserter och teaterföreställningar samt andra evenemang som lämpar sig för alla åldrar. Det är fritt inträde till kulturtjänsternas konstutställningar på Konstfabriken och Galleri Gamla Kaplansgården, liksom till konstnärsträffar och mindre konserter som ordnas där. Andra regelbundna evenemang som är öppna för alla och avgiftsfria är Runebergsdagens gratis inträde till hemmuseet och andra publikevenemang, den finska kulturens och Kalevaladagens fest, svenska dagen-festen och självständighetsdagens konsert. Stadens turist- och evenemangstjänster ordnar stora stadsevenemang som är avgiftsfria, såsom Borgå Ljus och Åkarnevalen. Information om evenemang i Borgå finns i stadens evenemangskalender.

Mer information

Petra Bärlund-Hämäläinen

Välfärdskoordinator