Hoppa till innehåll

Staden strävar efter att göra byggprojekt ännu längre i enlighet med principerna om livscykeltänkande så att man vid planering och byggande fattar hållbara och ansvarsfulla beslut på lång sikt. Vid byggandet strävar man också efter att minimera miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel.

Stadens investeringsplan utarbetas för sju år i fråga om husbyggnadsinvesteringar. I planen ingår alla investeringsprojekt för de kommande åren. Investeringsplanen revideras och investeringen innehåll, behov och brådskande bedöms årligen i samband med beredningen av budgeten.

Lokalitetsledningen ansvarar för investeringarna och fungerar som fastighetsägarens representant.

Pågående projekt