Hoppa till innehåll

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Klientavgiften påverkas av familjens storlek och inkomster, samt den valda timgränsen.

Kommunalt eller privat

Klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken gäller barn som är i kommunalt daghem eller kommunal familjedagvård. Om barnet är i privat familjedagvård eller i privat daghem, uppbär den privata serviceproducenten klientavgift.

Klientavgifter

Avgiften tas ut som en månadsavgift för de kalendermånader då barnet är i vård, ändå för högst elva månader per verksamhetsår. För juli månad uppbärs ingen avgift, ifall barnets vårdrelation inletts senast i augusti föregående år.

  • Avgiften för ett barn är 0-295 euro. Från och med 1.8.2024 avgiften är 0-311 euro.
  • Kunden väljer en timgräns dvs. en avgiftsklass av fem alternativ.
    • Högst 105 timmar per månad är småbarnspedagogik på deltid, då avtalas om småbarnspedagogiken är daglig eller delvecka, heltid eller deltid.
  • Klientavgiften avrundas till det närmaste eurobeloppet.
  • En månadsavgift som är mindre än 28 euro per barn uppbärs inte. Från och med 1.8.2024 mindre än 30 euro uppbärs inte.
  • Den högsta avgiften uppbärs för familjens yngsta barn.
  • Avgiften för följande barn i åldersordning är 40 % av det yngsta barnets klientavgift.
  • Avgiften för varje därpå följande barn är högst 20 % av avgiften för det yngsta barnet.
  • Kompensation beviljas för de vardagar, som bokats som vårdtid, om ett barn har satts i karantän på grund av en allmänfarlig sjukdom.

Ifall familjens förutsättningar att försörja sig eller deras lagstadgade försörjningsplikt äventyras, kan förvaltningschef inom sektorn för växande och lärande besluta om en sänkning av klientavgiften för småbarnspedagogik. Vårdnadshavaren kan lämna in en fritt formulerad ansökning om nedsatt avgift till daghemsföreståndaren.