Hoppa till innehåll

Avgiftsklass och vårdtidsbokning inom småbarnspedagogik

Reservera vårdtider minst två veckor på förhand.

Vårdtidsbokningar

Vårdnadshavaren reserverar vårdtider för barnet via DaisyFamily minst två veckor på förhand, senast kl. 10.00 på måndag. Personalens arbetstider planeras enligt reserverade vårdtider.

Vårdbehovet kan variera till exempel på grund av vårdnadshavarnas arbetstider. Vårdnadshavaren känner bäst till barnets och familjens behov och planerar en lämplig mängd småbarnspedagogik för barnet, och ingår ett avtal om servicebehovet. Den lämpliga mängden småbarnspedagogik och vårdtiderna för barnet är inte nödvändigtvis samma som vårdnadshavarens arbetstid. Diskutera med personalen hur barnet deltar i gruppens verksamhet, hurdana kompisrelationer barnet har och målen för verksamheten.

Timgränser

Vårdnadshavaren bör ta hänsyn till familjens situation, möjliga ändrade arbetstider och övriga behov vid val av avgiftsklass. Serviceavtalet bör vara tillräckligt omfattande för att familjen skall kunna göra förändringar i vårdtiderna vid behov.

  • 0–84 timmar / månad, genomsnitt 20 timmar / vecka.
  • 85–105 timmar / månad, genomsnitt 21–24 timmar / vecka.
  • 106–126 timmar / månad, genomsnitt 25–29 timmar / vecka.
  • 127–146 timmar / månad, genomsnitt 30–34 timmar / vecka.
  • Yli 147 timmar / månad, genomsnitt över 35 timmar / vecka.

Målet för småbarnspedagogiken är att ge barnet en lämplig och tillräcklig mängd småbarnspedagogik som stöder hela familjens välmående och ork. Borgå stad har infört flera avgiftsklasser än de som krävs i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, så att familjerna ska ha flera valmöjligheter. Fem avgiftsklasser möjliggör att alla kan välja en tillräcklig avgiftsklass. Om familjen undantagsvis behöver mera vårdtid under någon månad, alltså så att timmarna i avtalet överskrids, höjs avgiftsklassen automatiskt för den månaden.

  • Ansök om framtida ändring av timgräns senast den 15:e dagen i månaden, så att nytt betalningsbeslut kan fattas i förskott. Den nya timgränsen träder i kraft i början av nästa månad.
  • Om den valda timgränsen överskrids minst tre månader i följd, höjs timgränsen till följande betalningskategori.

Ändringar

Om vårdnadshavaren inte vet sina arbetstider då vårdtiderna ska reserveras, lönar det sig att planera vårdtiderna med tanke på barnets bästa. Om det sedan behövs ändringar i vårdtiden efter att vårdnadshavaren har fått veta sina arbetstider, kan man komma överens om ändringarna direkt med gruppen. Då måste man ändå försäkra sig om att eventuella tidiga eller sena vårdtider går att ordna. Största delen av barnens vårdtider är mellan 8–16 och man kan alltid komma överens med personalen om ändringar. Reserverade vårdtider korrigeras i Daisy av personalen eller chefen i regel endast om behovet av ändringen beror på daghemmet eller familjedagvårdaren, t.ex. för att familjedagvårdaren måste besöka läkaren.