Hoppa till innehåll

Stadsinfran ansvarar för stadens byggnads- och grundläggande förbättringsprojekt på gatuområden, gång- och cykelvägar, i parker, på torgområden och i hamnarna.
Följande byggnadsprojekt är stadsinfrans ansvar:

  • byggande av gator och kommunteknik på nya planområden
  • markstabilisering
  • asfaltering, stenläggning
  • sanering av gatunätet
  • hamnbyggnad
  • reparation av broar

Stadsinfran sköter byggandet antingen själv eller i samarbete med Borgå vatten och Borgå Energi eller köper byggarbetet som entreprenad.