Hoppa till innehåll

Stadsmätningen upprätthåller kartor och uppgifter om byggnader och fastigheter. Kartmaterial kan beställas hos stadsmätningen i digital form eller som utskrifter för olika ändamål.

Karttjänst

I Borgås karttjänst hittar du kartor, ortofoton, adresser, serviceobjekt och områdesindelningar. I tjänsten kan du också bekanta dig med stadens gällande detaljplaner.

Uppgifterna i tjänsten är avsedda för tittarbruk. I menyn finns också olika länkfunktioner som gör att man kan utnyttja information till exempel på sin egen webbsida avgiftsfritt. Du kan också skicka en länk till din kompis. När han öppnat länken kommer han direkt till det ställe i karttjänsten som du önskar.

Om någonting i tjänsten intresserar dig eller om du hittar något som bör rättas till

Problem med kartor i navigationsenheter

Staden får ibland feedback om att navigatorn leder dig till fel plats. Adressmaterialet i navigatorer kan vara upp till några år gammalt. Uppdateringen av navigatorernas kartdata är dock inte kommunens ansvar, utan tjänsteleverantörens. Dessutom måste ägaren till navigationsenheten vanligtvis uppdatera kartdatan på sin enhet själv.

Navigatorer använder material från olika leverantörer och informationen uppdateras på olika sätt. Några av aktörerna samlar in uppgifterna själva, medan andra använder Digiroad som kommunerna och Lantmäteriverket upprätthåller, dvs. de uppgifter som erhålls från Lantmäteriverkets service. Borgå stad meddelar Lantmäteriverket om förändringar inom stadens område. Därifrån överförs de till utrustning som använder materialet från Lantmäteriverket.

Navigatorernas fel kan rapporteras via den egna feedbackkanalen som tjänsteleverantören för navigatorn har.

Fel i Borgå stads guidekarta kan rapporteras via stadens elektroniska sidor för respons eller: