Hoppa till innehåll

Att ge ut kartan i tryckt form eller att använda den på internet förutsätter enligt upphovsrättslagen tillstånd av ägaren eller innehavaren till upphovsrätten (© copyright). Borgå stads stadsmätning har upphovsrätt till de kartor och den geografiska information som staden producerar.

Publiceringstillstånd gällande internet

Det är förbjudet att ens delvis kopiera kartor och lägesinformationsmaterial till webbsidor eller för annat bruk utan tillstånd av den som äger upphovsrätten. Be om det kartmaterial som du behöver av
stadsmätningen.

Tjänsten kartta.porvoo.fi kan utnyttjas med länkar som visar ett läge eller man kan bädda in en karta avgiftsfritt. Här nedan ett exempel på inbäddning.

Publiceringstillstånd för tryckt material

Användning av kart- och lägesinformationsmaterial i tryckta produkter kräver alltid tillstånd och är avgiftsbelagt.

Då du beställer tillstånd för publicering med e-post från stadsmätningen
ange alltid upplagans storlek, användningsändamålet, typ av karta, hur stort område kartan ska täcka samt beställarens och betalarens kontaktuppgifter. Då man avgränsar områden lönar det sig att utnyttja länkfunktionerna i tjänsten kartta.porvoo.fi. Stadsmätningen beviljar tillstånd för publicering enligt den gällande prislistan.