Hoppa till innehåll

Planläggning

Planläggning innebär planering av användningen av markområden. Målet för planläggningen är att skapa förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö.

Stadsplaneringens prislista

Enligt lagen svarar kommunen för att utarbeta general- och detaljplaner inom sitt område. Staden svarar för kostnaderna för utarbetande av planer för områden staden äger. Staden prioriterar sina egna planläggningsarbeten med utarbetar också planändringar som initierats av privata markägare och -innehavare. Då har staden rätt enligt 59 § i markanvändnings- och bygglagen att ta ut kostnader för arbetet.

Beställ Borgå stadsplanerings nyhetsbrev

Arkiv för nyhetsbrev

Stadsutvecklingens kontaktuppgifter

Ta kontakt via servicekontoret Kompassen. Skicka officiella åsikter och påminnelser till stadens registratorskontor. Du kan även ta kontakt och ge respons via vår elektroniska blankett. På det sättet når din begäran rätt person.

Besöksadress vid överenskomna möten: