Hoppa till innehåll

Anhängiga planprojekt

På den här sidan listas alla detalj- och generalplaneprojekt som är anhängiga i Borgå stad. Här finns också de anhängiggjorda stranddetaljplanerna.

En del av projekten har varit anhängiga en längre tid och de nyaste har anhängiggjorts i samband med Planläggningsöversikten år 2024.

Generalplaner

Delgeneralplanen för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag (Y7) (anhängiggjord 11.3.2015) (Beredningsskede)

Ny delgeneralplan för de centrala stadsområdena (Y3) (anhängiggjord 10.3.2017) (Beredningsskede)

Delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle (Y2, Y6) (Y2 anhängiggjord 24.11.2004, Y6 anhängiggjord 11.3.2015) (Beredningsskede)

Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka (Y1) (anhängiggjord 11.12.2006) (Beredningsskede)

Programmet för bystrukturen förnyas och när det är färdigt revideras delgeneralplanen för byar och glesbygd i delar (Y8) (en uppdatering av bystrukturprogrammet inleds efter att delgeneralplanen för de centrala stadsområdena har slutförts, anhängiggjord 11.4.2023) (Inledningsskede)

Detaljplaner

Alexandersbågen 4 (anhängiggjord 11.4.2023) (Inledningsskede)

Alexandersgatan 11 och Fredsgatan 14 (DP 559) (anhängiggjord 2.12.2020) (Beredningsskede)

Stationsområdet (DP 520) (anhängiggjord 15.3.2016) (Inledningsskede)

Borgå folkakademi (DP 525) (anhängiggjord 6.5.2014) (Inledningsskede)

Edelfeltsstranden (DP 542) (anhängiggjord 11.6.2019) (Beredningsskede)

Estbacka, besiktningsstationens omgivning (DP 474) (anhängiggjord 24.11.2004) (Beredningsskede)

Det tidigare Ebbo åldringshems tomt (anhängiggjord 19.1.2022) (Inledningsskede)

Gammelbacka, Peipon koulu (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Gammelbacka, utveckling av centrumet (DP 493) (anhängiggjord 19.4.2011) (Inledningsskede)

Haikobranten II (DP 550) (anhängiggjord 6.2.2018) (Förslagsskede)

Hattulastranden (anhängiggjord 12.12.2005) (Inledningsskede)

Hermansö (DP 462) (anhängiggjord 24.11.2004) (Godkännande)

Hindhår, Brinkvägen (DP 538) (anhängiggjord 11.3.2015) (Beredningsskede)

Hopeas kvarter (DP 565) (anhängiggjord 11.4.2023) (Inledningsskede)

Eventuella planändringar för välfärdsområdet (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Ilmarinens väg 8 (DP 533) (anhängiggjord 29.1.2018) (Förslagsskede)

Illby (DP 528) (anhängiggjord 11.3.2015) (Inledningsskede)

Jakarby, koloniträdgård (DP 510) (anhängiggjord 11.3.2015) (Förslagsskede)

Jokilaakson koulu och daghem (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Brunnsgatan 34-36 (DP 552) (anhängiggjord 2.12.2020) (Förslagsskede)

Kerko, Övre byn (DP 490) (anhängiggjord 2003) (Förslagsskede)

Vårdalsbacken (DP 478) (anhängiggjord 6.5.2014) (Inledningsskede)

Sköldviks avfallscentral (DP 547) (anhängiggjord 2.12.2020) (Beredningsskede)

Utvidgning av Sköldviks företagsområde (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Sköldvik-Kullo, Fortums område (anhängiggjord 6.10.2006) (Inledningsskede)

Sköldvik-Kullo, Stenås (anhängiggjord 11.4.2023) (Inledningsskede)

Sköldvik och Kullo (DP 557) (anhängiggjord 24.5.2022) (Beredningsskede)

Kokon idrottscentrum (DP 563) (anhängiggjord 11.6.2019) (Godkännande)

Kräkelsundet (DP 545) (anhängiggjord 11.6.2019) (Inledningsskede)

Revidering av detaljplanen för Kungsporten (anhängiggjord 6.5.2014) (Inledningsskede)

Kungsporten, Harabackagatan (DP 562) (anhängiggjord 11.4.2023) (Beredningsskede)

Kommungårdens kvarter (DP 555) (anhängiggjord 19.1.2022) (Inledningsskede)

Skepparegatan 4 (DP 564) (anhängiggjord 19.1.2022) (Inledningsskede)

Linnankoskigatan 43 (DP 561) (anhängiggjord 11.4.2023) (Förslagsskede)

Trähusen på Linnankoskigatan (anhängiggjord 2.12.2020) (Inledningsskede)

Västra åstranden, södra områden och Kokon (anhängiggjord 19.1.2022) (Inledningsskede)

Västra åstranden, Borgmästargatan 2–6 (DP 508) (anhängiggjord 10.3.2017) (Förslagsskede)

Västra åstranden, Borgåportens centrum (anhängiggjord 2.12.2020) (Inledningsskede)

Sjötullen (DB 527) (anhängiggjord 10.3.2017) (Beredningsskede)

Näse gård och Näse begravningsplats (DP 408) (anhängiggjord 24.11.2004) (Inledningsskede)

Äppelgården II (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Prästgårdsbacken, Gamla Kungsvägen 27 och 29 (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Borgå parkgata (anhängiggjord 11.6.2019) (Inledningsskede)

Borgågården (anhängiggjord 11.4.2023) (Inledningsskede)

Parkgatan II (DP 568) (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Råbackavägen 1 (anhängiggjord 11.4.2023) (Inledningsskede)

Skaftkärr, Södra Vårberga I (DP 482) (anhängiggjord 19.4.2011) (Förslagsskede)

Skaftkärr, Södra Vårberga II (DP 483) (anhängiggjord 19.4.2011) (Inledningsskede)

Östermalm, området i Montörsvägens norra ända (DP 532) (anhängiggjord 11.3.2015) (Inledningsskede)

Östermalm, kvarter 219 (DP 546) (anhängiggjord 2.12.2020) (Beredningsskede)

Östermalm, Lovisavägens norra företagsområde (DP 522) (anhängiggjord 29.1.2018) (Inledningsskede)

Östermalms rasthållplats (DP 551) (anhängiggjord 3.1.2022) (Beredningsskede)

Vätgasanläggningen i Tolkis (DP 567) (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Revidering av detaljplanen för Majberget (anhängiggjord 11.4.2023) (Inledningsskede)

Uutela, Haikobrinken (DP 569) (anhängiggjord 5.4.2024) (Inledningsskede)

Valtimohuset (Gamla stan i Borgå 1303 (Runo-hotellet)) (DP 543) (anhängiggjord 11.6.2019) (Förslagsskede)

Gamla Strömborgska skolan och Telehuset (DP 539) (Gamla Strömborgska skolan anhängiggjord 5.3.2010 och Telehuset 6.2.2018) (Beredningsskede)

Gamla Veckjärvivägen, kompletterande byggande (DP 453) (anhängiggjord 11.12.2006) (Förslagsskede)

Campingområde i Veckjärvi (DP 558) (anhängiggjord 3.1.2022) (Beredningsskede)

Projekt för att utveckla stadskärnan och empirestadsdelen (anhängiggjord 29.1.2018) (Aktiv, flera projekt)

Ölstens, Byggarvägen 8 (DP 504) (anhängiggjord 28.4.2015) (Förslagsskede)

Stranddetaljplaner

Långholmen (R68) (anhängiggjord 2.3.2021) (Godkännande)

Pirlaxudden (R69) (anhängiggjord 4.5.2021) (Beredningsskede)