Hoppa till innehåll

DP 545 Kräkelsundet

Detaljplaneringen av Kräkelsundets område startar med att utarbeta en idéplan.

Med detaljplanen skapas förutsättningar för utvecklande av området till ett mångsidigt område med småbåtshamn och en bas för maritima funktioner. Man kommer att utreda vilka behov Räddningsverket i Östra Nyland och Borgå sjöbevakningsstation har.