Hoppa till innehåll

Generalplan

En generalplan styr stadens samhällsstruktur och markanvändning i stora drag. Generalplanen kan utarbetas för hela stadens område eller för en del av stadens område, varvid den kallas delgeneralplan.