Hoppa till innehåll

Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka (Y1)

Utkast till delgeneralplan framlagt 11.12.–20.12.2013 och 7.1.–31.1.2014

Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas för det område som enligt delgeneralplanen för de centrala delarna (godkänd av stadsfullmäktige år 2004) huvudsakligen är ett utredningsområde. Fullmäktige beslutade år 2003 att i området placeras bl.a. två stora detaljhandelsenheter. Landskapsplanens lösningar har dock inte gjort det möjligt att planlägga stora handelsenheter i Kungsporten. Stadsfullmäktige fastställde år 2012 nya principer för utveckling av handeln i Borgå till följd av konsekvensbedömningen av handelns projekt och situationen med landskapsplanen. Utöver handelns lösningar undersöks i delgeneralplanen bl.a. områdesreserveringar för utbildningstjänster på lång sikt, andra lösningar i anslutning till markanvändning och trafik samt anslutning av området till markanvändningen och samhällsstrukturen i närområdena.

Utkast till delgeneralplan framlagt 11.12.–20.12.2013 och 7.1.–31.1.2014

Av utkastet till delgeneralplanen har utarbetats två alternativ (A och B) som skiljer sig från varandra endast i fråga om områden som har reserverats för utbildningstjänster.