Hoppa till innehåll

Biblioteken är platser som är öppna för alla och har utrymmen för många olika slags ändamål. På biblioteket kan man bara koppla av och tillbringa tid men man kan också boka dator, verkstadsutrustning eller grupprum.

Se närmare på våra utrymmen

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket förnyades under sommaren och hösten 2021. Barn- och ungdomsavdelningen ligger nu på andra våningen och barnavdelningen har egen ingång. Även andra avdelningar har bytt plats och till exempel facklitteraturen har flyttat till den tidigare barnavdelningen på första våningen. I huvudbibliotekets förnyade utrymmen finns bland annat:

  • café
  • tyst läsesal på fackboksavdelningen på första våningen
  • grupprum att boka
  • verkstad
  • två scener: en på barnbiblioteket och en i stora salen

Bokbussen

Borgås bokbuss är byggd av Kiitokori Oy och för dess yttre står de lokala konstnärerna Jenni Tuominen och Jukka Pylväs. Bussen kan formas om enligt behov för att fungera som evenemangsbuss med hjälp av det förhöjda golvet i bussens bakre del, projektorduk och projektor.