Hoppa till innehåll

Studier i den grundläggande utbildningen

Den grundläggande utbildningen styrs av Borgå stads läroplan för den grundläggande utbildningen, som är gjord utgående från grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolveckan styrs däremot av ett schema.

Utbildningen, skolmaterialet och arbetsredskapen är avgiftsfria. Dessutom bjuds det på en fullständig måltid under skoldagarna och skolskjuts enligt vissa villkor.

Varje elev har rätt att få det stöd hen behöver för inlärning och skolgång. Stödet för inlärning och skolgång delas upp i pedagogiskt stöd och stöd i form av elev- och studerandevård.

Nedan finns länkar till sidor som ger mer information om lärande och tjänster från olika perspektiv.

  • Studier i den grundläggande utbildning
  • Välbefinnande i skolgemenskapen
  • Delaktighet och samarbete