Gå till innehåll

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast den första dagen du är arbetslös. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande på nätet via Mina e-tjänster eller genom att fylla i blanketten i pappersform. Efter anmälan styr TE-byrån dig till antingen Borgå stads sysselsättningstjänster eller TE-byråns tjänster. Sysselsättningstjänster hos staden och TE-byrån är desamma.

Meddela alltid i Mina e-tjänster om dina kontaktuppgifter ändras eller du börjar t.ex. i ett nytt arbete eller inleder studier. Du kan också lämna en kontakbegäran till din egen medarbetare.

Ansök om arbetslöshetsförmån

 • Meddela att du ansöker om arbetslöshetsförmån; detta görs i samband med anmälan som arbetslös.
 • Arbets- och näringsbyrån utreder om du har rätt till arbetslöshetsförmån och utarbetar ett utlåtande. Arbets- och näringsbyrån skickar utlåtandet till FPA eller arbetslöshetskassan, beroende på var du är klient.
 • FPA eller arbetslöshetskassan utreder de övriga villkoren för arbetslöshetsförmånen, t.ex. självrisktiden.
 • FPA eller arbetslöshetskassan fattar ett beslut om arbetslöshetsförmånen. Om du är missnöjd med beslutet, kan du ansöka om ändring och skicka tilläggsinformation.
 • Fyll i anmälan om arbetslöshetstid, där du anmäler vilka dagar du varit arbetslös. Skicka anmälan till FPA eller din egen arbetslöshetskassa.
 • FPA eller arbetslöshetskassan betalar ut arbetslöshetsförmånen.

Behöver du råd?

TE-byråns riksomfattande telefonservice:

 • allmän rådgivning må–fr kl. 9.00–16.15
 • telefonservice för personkunder på finska 0295 025 500, på svenska 0295 025 510, in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715
 • information om utkomstskydd för arbetslösa 0295 020 701
 • utbildningsrådgivning 0295 020 702
 • karriärvägledning må–to kl. 12–16, psykolog inom karriärvägledning, 0295 020 720