Hoppa till innehåll

Ungdomsarbete i skolorna

Ungdomstjänsterna samarbetar med lokala skolor och läroanstalter och ordnar årligen olika evenemang och aktiviteter för elever, klasser och skolor.

Ungdomsarbetare besöker skolor för årskurs 7–9 på matrasterna på torsdagar. Syftet är att möta unga och deras behov, och att hålla kontakt med anställda i skolan och informera om fritidstjänster.
Ungdomstjänsterna samarbetar gärna med skolor och läroanstalter. Samarbetssätten är många, till exempel temalektioner, föräldrakvällar och grupprojekt. Noggrannare beskrivningar finns i ungdomstjänsternas Kultis.

I alla frågor som gäller samarbete med oss kan ni kontakta ungdomstjänsternas kontaktpersoner eller lokaler per telefon eller per e-post fornamn.efternamn(at)porvoo.fi.

Ungdomstjänsternas kontaktpersoner för skolorna

Grundskolor i centrum

Petra Backman

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra, Ungdomsfullmäktige

Grundskolor i östra området

Merja Sevilä

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Nuokka

Grundskolor i västra området

Miika Koistinen

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Kertsi

Läroanstalter på andra stadiet

Jarmo Veijalainen

Ungdomsarbetare, Uppsökande ungdomsarbete

Milla Peltola

Ungdomsarbetare, Uppsökande ungdomsarbete

Ungdomstjänsternas servicebricka

Borgå stads ungdomstjänster ordnar årligen olika evenemang och aktiviteter för elever, klasser och skolor. I servicebrickan ges information om hurdant samarbete ungdomstjänsterna har med skolor och läroanstalter.
Ungdomstjänsternas servicebricka är en del av Kultis, planen för kulturfostran.

Praktikperiod på kommande?

Nuorisopalvelut tarjoaa mielellään TET-päiviä ja harjoittelujaksoja nuorille. TET-päivistä voit olla suoraan yhteydessä nUngdomstjänsterna erbjuder gärna PRAO-dagar och praktikperioder för unga. Du kan kontakta ungdomslokalerna direkt angående PRAO-dagar.

Ungdomslokalerna

Merja Sevilä

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Nuokka

Petra Backman

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra, Ungdomsfullmäktige

Miika Koistinen

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Kertsi