Hoppa till innehåll

Staden som arbetsgivare

Borgå – bäst också som arbetsgivare.

Människorna gör staden – vi arbetsgemenskapen

Borgå stads personalprogram drar upp riktlinjer för personalpolitiken som stöder stadsstrategin samt personalstrategiska mål för verksamhetsperioden i fråga. Personalprogrammet har utarbetats för åren 2023–2026. Personalprogrammet fungerar också som verksamhetsprogram för arbetarskyddet och styr utvecklandet av välbefinnande i arbetet.

Personalprogrammets bärande tanke är: Människorna gör staden – vi arbetsgemenskapen.

Vår uppgift är att finnas till för invånarna och för våra kunder. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsliv. Ansvarsfullheten beaktas ur miljöns, människans och ekonomins perspektiv.

Vårt utvecklingsarbete baserar sig på stadsstrategin, vilken utgör stadens hörnsten. Stadens grundvärden utgör spelregler, som samtidigt beskriver våra tillvägagångssätt. Vi lever upp till våra värden i vardagen, i synnerhet då vi fattar beslut. Vi förbinder oss till att arbeta tillsammans med respekt för varandra, på ett modigt och ansvarsfullt vis.

Personalprogrammet har beretts i samarbete med personalens representanter, sektorerna och personalenheten. Man konstaterade med hjälp av delaktighet att Borgå stads mål är att vara den bästa arbetsplatsen för sina arbetstagare.

I Borgå stads personalprogram ges riktlinjer för personalpolitiken och dess mål, vilka stöder stadens strategi. I enlighet med stadsstrategin är Borgå stad en populär och attraktiv arbetsgivare, som stödjer sin personal i förändringar och tar hand om personalens kompetensutveckling och välbefinnande i arbetet.

Arbetsgemenskapen har en stark anda att agera tillsammans och arbetstagarupplevelse av toppnivå. Arbetsgemenskapens varje medlem känner till sin uppgift, roll och ansvar i teamet och tar hand om att hela arbetsgemenskapens mål uppnås.

Personalförmåner

  • Sex fritidsstugor vid havet
  • Lunchförmån, samt överenskomna förmånspriser
    hos lokala restauranger
  • Rekreationsverksamhet
  • Motionseftermiddag
  • Möjlighet till motion genom salturer och
    handledda motionsgrupper för anställda
  • Biobiljetter till förmånspris

Borgå år roligt – på något sätt liksom lagom. Staden känns lagom stor och lättillgänglig. Men ändå överraskande varje dag.