Hoppa till innehåll

Med fastighetsbildning avses alla de förrättningar, beslut och åtgärder med vilka fastighetssystemet och fastighetsregistret upprätthålls.

En byggnadsplats skall vara bildad till tomt och införd i fastighetsregistret. Det är förutsättningen för att få bygglov på ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning.

På ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning sköter stadsmätningen i Borgå stad fastighetsregistret och fastighetsförrättningarna. På övriga områden söker man åtgärderna hos Lantmäteriverket.