Hoppa till innehåll

Borgå naturskola betjänar barn, ungdomar samt lärare och pedagoger i Borgå. För verksamheten ansvarar en miljöpedagog, som jobbar inom Miljövården.

Naturskolans viktigaste mål är att stöda skolornas och småbarnspedagogikens naturpedagogiska arbete och inspirera till utomhusundervisning.

Naturskolan har inget eget verksamhetsställe, utan verksamheten ordnas i skolornas och daghemmens närmiljöer, på rekreationsområden, naturstigar osv.

Naturskoldagar för barn och ungdomar är kostnadsfria.

Naturskolan

  • erbjuder årskurs 1-6 upplevelserika och mångvetenskapliga naturskolprogram som stöder läroplanen
  • erbjuder alla klasser i åk 4 en naturskoldag under läsåret (Kultis)
  • ordnar utomhusprogram för förskolegrupper (Mini-Kultis)
  • delar kunskap, idéer och inspiration för funktionell undervisning ute i naturen
  • ordnar utomhuspedagogisk fortbildning för lärare och personal inom småbarnspedagogiken
  • lånar ut utrustning och material till skolor och daghem
  • är en certifierad medlem i det nationella natur- och miljöskolnätverket LYKE

Naturskolans kontaktuppgifter

Pia Lindström

Ympäristökasvattaja

I en liten ask kan du spara en bit natur! Foto: Pia Lindström