Hoppa till innehåll

Naturskolans utrustning och material till utlåning

Naturskolan lånar kostnadsfritt ut sin utrustning i undervisningssyfte till skolor och daghem i Borgå samt till övriga bland stadens personal som jobbar med barn och ungdomar. I listan nedan ser du exempel på utrustning och material som finns att låna.

Det kostar ingenting att låna, men ifall redskapen går sönder eller försvinner, bör de ersättas av låntagaren.

Kikare

Nikon 8×25 DCF (9 st.) och Olympus 8×40 DPS-R (10 st.).

Luppar

Luppar med 8x förstoring (20 st.).

Mineral- och stensamling

Till samlingen hör 20 numrerade prov på 13 olika mineral och stenar, en låda med mineralen för Mohs’ hårdhetsskala samt material som berättar om samlingen. Läs mera i bilagan nedan om vad samlingen innehåller.

Stereomikroskop

Stereomikroskop med 20x och 40x förstoring (1 st.).

Sture Skogstomtes dagbok

En ryggsäck som innehåller utrustningen till programmet Sture Skogstomtes dagbok. Ryggsäcken lämpar sig för vintermånaderna (kräver inte snö). Se bilaga för att läsa mera om ryggsäckens innehåll.

Temaryggsäck om björnen

Materialet lämpar sig bäst för daghemsgrupper, årskurs 1-2 samt eftermiddagsklubbar. Som en utgångspunkt i utfärdsmaterialet fungerar barnvisan ”Mors lilla Olle”. I uppgifter och lekar som anknyter till sångens verser får barnen bekanta sig med björnen och undersöka naturen.

I temaryggsäcken finns bl.a. färdiga uppgifter och utrustning för en utfärd, sagoböcker om björnen samt en guide om de stora rovdjuren i Finland. Ryggsäckens uppgifter finns både på svenska och på finska. Det övriga materialet finns antingen på finska eller svenska.

Trangia

Friluftskök av märket Trangia (3 st.). Låntagaren skaffar själv bränslet (Sinol).

Trangiorna bör putsas från sot (med tvålull) och diskas innan de återlämnas.

Utrustning för att undersöka småkryp i vatten

 • vita fat (10 st.)
 • kortskaftade silar (10 st.)
 • vattenkikare (1 st.)
 • artbestämingsduk för smådjur i vatten (3 st.)
 • boken Smådjur i sjö och å (1 st.)
 • materialet Bland dykare och vattenskorpioner, som innehåller praktiska råd och ritade bilder av vattensmåkryp (se länk nedan)

Faten och silarna ska tvättas och torkas innan de återlämnas.

Utematte

 • laminerade lappar med talen 1-36
 • 1 meters rep (15 st.)
 • uppgiftskort om gamla mått
 • 36-spelet med matteuppgifter
 • mjuka tärningar (5 st.)
 • laminerade geometriska figurer (13 st.)

Naturskolans miljöpedagog hjälper gärna till att planera en utomhuslektion i matematik. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.

Utrustning för att undersöka småkryp på land

 • insektsug (20 st.)
 • burk med förstorande lock (15 st.)
 • bestämningsnyckel för smådjur på land (2 st.)
 • boken Smådjur i skogen (1 st.)
 • fjärilshåvar (5 st.)

Insektsugarna ska tvättas (handdisk) och torkas innan de återlämnas.

Vattentestväska

Vattentestväskan finns i 10 exemplar. Med väskan kan man undersöka vattnets:

 • temperatur
 • siktdjup
 • grumlighet
 • syrehalt
 • surhet (pH)
 • halt av kväve och fosfor

Vattentestväskorna är donerade av Borgå Västra Rotaryklubb.

Växtpress

Växtpress (1 st.) som kan användas till att göra ett herbarium.

Naturskolans kontaktuppgifter