Gå till innehåll

Naturskolans utrustning och material till utlåning

Naturskolan lånar kostnadsfritt ut sin utrustning i undervisningssyfte till skolor och daghem i Borgå samt till övriga bland stadens personal som jobbar med barn och ungdomar. I listan nedan ser du exempel på utrustning och material som finns att låna.

Det kostar ingenting att låna, men ifall redskapen går sönder pga. oförsiktighet eller försvinner, bör de ersättas av låntagaren.

Kikare

Nikon 8×25 DCF (9 st.) och Olympus 8×40 DPS-R (10 st.).

Luppar

Luppar med 8x förstoring (20 st.).

Mineral- och stensamling

Till samlingen hör 20 numrerade prov på 13 olika mineral och stenar, en låda med mineralen för Mohs’ hårdhetsskala samt material som berättar om samlingen. Läs mera i bilagan nedan om vad samlingen innehåller.

Stereomikroskop

Stereomikroskop med 20x och 40 x förstoring (1 st.).

Sture Skogstomtes dagbok

En ryggsäck som innehåller utrustningen till programmet Sture Skogstomtes dagbok. Ryggsäcken lämpar sig för vintermånaderna (kräver inte snö). Se bilaga för att läsa mera om ryggsäckens innehåll.

Temaryggsäck om björnen

Materialet lämpar sig bäst för daghemsgrupper, årskurs 1-2 samt eftermiddagsklubbar. Som en utgångspunkt i utfärdsmaterialet fungerar barnvisan ”Mors lilla Olle”. I uppgifter och lekar som anknyter till sångens verser får barnen bekanta sig med björnen och undersöka naturen.

I temaryggsäcken finns bl.a. färdiga uppgifter och utrustning för en utfärd, sagoböcker om björnen samt en guide om de stora rovdjuren i Finland. Ryggsäckens uppgifter finns både på svenska och på finska. Det övriga materialet finns antingen på finska eller svenska.

Trangia

Friluftskök av märket Trangia (3 st.). Låntagaren skaffar själv bränslet (Sinol).

Utrustning för att undersöka småkryp i vatten

 • vita fat (10 st.)
 • håvar (15 st.)
 • vattenkikare (2 st.)
 • artbestämingsduk för smådjur i vatten (3 st.)
 • boken Smådjur i sjö och å (1 st.)
 • materialet Bland dykare och vattenskorpioner, som innehåller praktiska råd och ritade bilder av vattensmåkryp (se länk nedan)

Utrustning för att undersöka småkryp på land

 • insektsug (20 st.)
 • burk med förstorande lock (15 st.)
 • bestämningsnyckel för smådjur på land (2 st.)
 • boken Smådjur i skogen (1 st.)
 • fjärilshåvar (5 st.)

Vattentestryggsäck

Vattentestryggsäcken finns i 10 exemplar. Med ryggsäcken kan man undersöka vattnets:

 • temperatur
 • siktdjup
 • blågröna alger
 • grumlighet
 • syrehalt
 • surhet (pH)
 • halt av kväve och fosfor

Borgå Västra Rotaryklubb har donerat vattentestryggsäckarna åt naturskolan.

Växtpress

Växtpress (1 st.) som kan användas till att göra ett herbarium.

Naturskolans kontaktuppgifter

Pia Lindström

Ympäristökasvattaja