Hoppa till innehåll

Budget och ekonomiplan

Stadsfullmäktige godkänner årligen en budget för det kommande kalenderåret samt en ekonomiplan för tre eller flera år.

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för stadens och stadskoncernens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska innehålla de anslag samt beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Hur görs budgeten?

Stadsstyrelsen godkänner på våren en budgetram. Efter detta bereder stadens sektorer och nämnder sina egna driftsekonomi- och investeringsförslag. Stadsdirektören offentliggör sitt budgetförslag på hösten, varefter stadsstyrelsen behandlar budgeten.  Fullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen före utgången av året.

Budget år 2024 och ekonomiplan 2024–2026

Stadsfullmäktige i Borgå godkände 15.11.2023 stadens budgetförslag för år 2024 och ekonomiplan för åren 2024–2026.

Tidigare års budgetar och ekonomiplaner