Hoppa till innehåll

De ungas Borgå

Ungdomarnas Borgå erbjuder många möjligheter och tjänster för unga. Borgås ungdomstjänster erbjuder ungdomar trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Ungdomsarbetet stödjer ungdomars växande och självständighet, samhälleliga delaktighet och påverkan samt ungdomars övergripande välbefinnande.

Ungdomstjänsternas kontor

Aktuellt

Veckan mot rasism 20.-26.3.2023

Röda Korsets veckan mot rasism utmanar alla att agera mot rasism! Det är upp till oss alla att stå upp mot rasism och främja antirasism – varje dag, året om.

Ungdomstjänster ordnar under veckan program i ungdomslokalerna, där man kommer att fundera på olika sätt att minska rasism i vardag.

Kom och gå med i klubben

Ungdomslokalernas gratis klubbar för årskurs 3 och 4.
Anmäl dig från den 27.2 kl. 9

Nuokka
Gymnastikklubb: 13.3, 20.3, 27.3 och 3.4 Kl. 16-17
Anmäl dig med:

Zentra
Kockklubb: 9.3, 16.3, 23.3 och 30.3 kl. 15:30-17
Anmäl dig med:

Improvisationsklubb: 13.4, 20.4, 27.4 och 4.4 kl. 15:30-16:30
Anmäl dig med:

bakklubb: 27.4, 4.5, 11.5 och 25.5 kl. 15:30-17
Anmäl dig med:

Mera information

Johanna Sjöblom

Ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra

Emilia Söderström

Ungdomsarbetare, Ungdomslokal Nuokka

Bidrag vars ansökningstid börjar den 1 mars

Ungdomstjänsterna beviljar i första hand bidrag till registrerade ungdomsföreningar samt verksamhetsgrupper för unga i Borgå. Bidrag beviljas för genomförande av barn-, ungdoms- och barnfamiljeverksamhet för evenemang som ökar samhörigheten och förebygger marginalisering samt för anställning av ungdomsarbetare i huvud- och bisyssla.

Ett informationsmöte om ändringarna ordnas i huvudbiblioteket den 7 mars klockan 17–19. Ingen förhandsanmälan.

Stadens bidragsanvisning och enhetliga bidragskriterier
Ansökningstid för allmänna-, löne- och projektbidrag är 1.3-31.3.2023. Ansökningslänken stängs kl. 15. I de allmänna anvisningarna och i ansökningsblanketten räknas de bilagor upp som ska bifogas ansökan.

Sommarjobb och säsongarbete vid Borgå stad kan sökas nu!

Staden erbjuder också i år omkring 200 olika sommarjobb. Staden erbjuder i år omkring 120 sommarjobb för ungdomar i åldern 15–23. Staden anställer unga arbetstagare till deras första sommarjobb till biträdande uppgifter. Sommarjobbet varar i 3–4 veckor och lönen är cirka tusen euro. Sommarjobb för unga är avsedda för dem som inte tidigare varit anställda hos staden. Sommarjobben för unga finns också på stadens webbplats:

Ungsnack- podcast

UngSnack – en kompis i din vardag!
UngSnack är en svenskspråkig Podcast för unga och unga vuxna.
Vi vill vara en inspirationskälla och en bra kompis i vardagen. Vi vill så små tankeväckande frön som gör din vardag bättre – vi behandlar teman som berör just ditt liv och ditt välmående.
Ibland tar vi upp mera lättsamma ämnen och ibland mer allvarliga och djupa, så som livet är.
Du får gärna ge förslag om innehållet och ämnen som du vill att vi skall behandla. Och vet du vad – om du vill komma med och prata med oss – vore det suveränt!

Och var hittar du din nya kompis? Jo, UngSnack Podcast hittar du på Spotify

Evenemang