Hoppa till innehåll

De ungas Borgå

Ungdomarnas Borgå erbjuder många möjligheter och tjänster för unga. Borgås ungdomstjänster erbjuder ungdomar trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Ungdomsarbetet stödjer ungdomars växande och självständighet, samhälleliga delaktighet och påverkan samt ungdomars övergripande välbefinnande.

Aktuellt

Fritidstjänsternas höstlovsprogram för skolelever

Ge dina åsikter om den nya skatehallen 13.9.2023!

Kom och höra aktuell information och ge din åsikt om den nya skatehallen. På plats är representanter från Asfaltti-ihottuma r.f., Concrete Proof Oy, som bygger ramperna och ungdomstjänsterna.
Ungdomstjänsterna och Asfaltti-ihottuma r.f. inleder ett samarbete hösten 2023. Den nya skatehallen kommer att finnas på adressen Smedjevägen 6.

Idéer är till för att förverkligas

I idégivningsfasen gav Borgåborna 382 idéer till den deltagande budgeteringen. Alla idéer har utvärderats och 32 idéer gick vidare till röstningsfasen. Man kan rösta på idéerna under perioden 14–30 september.Länken till röstningen beställs från röstningssidan till den egna e-postadressen.

Var och en kan rösta en gång genom att välja idéer som ska förverkligas för 40 000 euro. Det finns en räknare som visar hur mycket det kostar att genomföra olika idéer. Du kan rösta på så många idéförslag du vill, så länge budgeten för genomförande, som är 40 000, inte överskrids.

Anmälningen för hobbymodellens grupper börjar i september

En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet erbjuder avgiftsfria hobbymöjligheter med låg tröskel för barn och unga i grundskolan under skoldagen.

Du hittar hobbyutbudet för årskurserna 1–6 för enskilda skolor. Hobbygrupperna för årskurserna 1–6 riktas i första hand till elever i den egna skolan, men elever från andra skolor kan också delta i grupperna.

Hobbyutbudet i skolor för årskurs 7–9 är avsett till alla elever i årskurserna 6–9 i staden. Hobbyer ordnas i olika skolor för årskurs 7–9 samt i stadens allmänna lokaler. Dessutom ordnas en s.k. distansklubb med kodning där studierna sker hemifrån och handledningen ordnas via nätet. De här klubbarna är öppna för alla skolelever i Borgå.

Läs mer och anmäl dig med!

Evenemang