Hoppa till innehåll

De ungas Borgå

Ungdomarnas Borgå erbjuder många möjligheter och tjänster för unga. Borgås ungdomstjänster erbjuder ungdomar trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Ungdomsarbetet stödjer ungdomars växande och självständighet, samhälleliga delaktighet och påverkan samt ungdomars övergripande välbefinnande.

Aktuellt

Ungas sportlov 2024

Sportlovets program har publicerats. Även i år finns det mångsidiga aktiviteter för hela familjen, från de allra yngsta till högstadieelever och äldre ungdomar. Den här vintern kommer vi att pyssla med textilier, övernatta på ungdomslokalen och biblioteket. De redan traditionella sportlovs-lan är också här, och det går att spela hela natten! Välkommen på kaffe och att bekanta dig med ungdomstjänsternas verksamhet när Ungdomstjänsterna Goes Lundi den 20. – 21.2. Ungdomslokalerna är också öppna under sportlovet, mer detaljer om öppettider och åldersgränser hittar du på Sportlov-sidan.

Anmälan till aktiviteterna öppnar på Sportlov-sidan ti 30.1 kl. 9.00

Bli medlem i UngSnack panelen

Vill du vara med i Ungsnack panelen? Vi söker dig som är 13-25 år och vill komma med för att göra podden UngSnack. Du behöver inte vara expert på nåt ämne utan det räcker att du är ung, det gör dig till just den vi söker.

Vad är UngSnack? Det är en podd skapad av tre ungdomsarbetare Karin, Petra och Lotta. Vi pratar om lite allt möjligt, men en röd tråd i det vi pratar är välmående. Läs mer och kom med!

Kom och gå med i klubben!

Ungdomslokalernas gratis klubbar för årskurs 3 och 4. Anmäl dig med!

Pysselklubb: Roligt och kreativt pyssel. Kom med och tillverka smycken av pärlor och massa. Glittriga kort och ansiktsmålningar. Torsdagar 7.3, 14.3, 21.3, 28.3 Kl. 15:30-16:30 i ungdomslokalen Zentra. Klubben går på svenska.

Pysselklubb: Tycker du om att pyssla? I pysselklubben gör vi olika slags pyssel som smycken och pärl-ödlor. Torsdagar 7.3., 14.3., 21.3. och 28.3. Kl. 15:30-16:30 i ungdomslokalen Kertsi. Klubben går på finska. 

Bakklubb: I klubben bakar och kockar vi både söta och saltiga mellanmål och har det roligt tillsammans. 

Måndagar 22.4, 29.4, 6.5, 13.5 kl.15:30-17:00 i ungdomslokalen Zentra. Klubben går på finska.

Grundläggande plan för ungdomsarbetet i Borgå

I planen beskrivs arbetsformerna för ungdomsarbetet i Borgå och sätten hur de utförs samt värden och dokumenten, direktiven och författningarna som styr ungdomsarbetet. All ungdomstjänsternas verksamhet formades också till tre delar: Att vara, att göra och att påverka.

Ungdomsarbetet är målinriktat uppfostringsarbete där huvudvikten ligger på förebyggande verksamhet, erbjudande av möjligheter, tillvägagångssätt och verksamhetslokaler för de unga, och arbetet bygger på många sätt på erfarenhetsmässighet.

Hela personalen i Borgå stads ungdomstjänster har medverkat i upprättandet av planen. Ungdomsarbetets beskrivning utgår från arbetsgemenskapen och är ett genomsnitt av allt det arbete som utförs i ungdomstjänsterna.

Skatehallen webbsidor har publicerats!

Besök för mer information om den nya skateboardhallen! Skateboardhallen öppnar under december och de officiella invigningarna hålls i januari. Sidorna är än så länge bara på finska.

Evenemang