Hoppa till innehåll

De ungas Borgå

Ungdomarnas Borgå erbjuder många möjligheter och tjänster för unga. Borgås ungdomstjänster erbjuder ungdomar trygga mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Ungdomsarbetet stödjer ungdomars växande och självständighet, samhälleliga delaktighet och påverkan samt ungdomars övergripande välbefinnande.

Aktuellt

Borgå Pride 12-18.8.2024

Borgå Pride-vecka firas 12-18. augusti. Borgå ungdomstjänster ansvarar för ungdomsprogrammet under temaveckan. I programmet ingår bl.a. Pride house, grill, glitterbrunch, parad, parkfest och officiella ungas efterfest! Läs mera om programmet för Prideveckan:

Ungdomstjänsternas öppettider under sommaren

Ungdomsanlokalerna har sommarpaus från 27 maj till 11 augusti 2024. Eftermiddagarna på Nuokka, Zentra och Kertsi har öppet igen den 12 augusti och kvällarna från 2 september.

Ungdomstjänsternas kontoret och all verksamhet är på sommarlov 8-28 juli 2024.

Läs mera om ungdomstjänstens sommarverksamhet

Ungdomstjänsternas sommarlovverksamhet 2024

Som vanligt innehåller programmet läger, resor, evenemang och ungdomsarbetare och en limousinebil som turnerar i byarna och staden.
På den gemensamma sidan för stadens fritidstjänster kan du hitta aktuell information om kommande semestertider.

Du kan följa ungdomstjänsternas vardag på Instagram.

The Penselfabriken har plats för ett nytt band!

Har du drömt om att slå på trummorna eller spela gitarr, men inte hittat ett lämpligt utrymme? Ett utrymme har öppnats upp på Penselfabriken för ett ungdomsband/musikprojekt. Utrymmet är Penselfabrikens största, 34m2, så det kan rymma flera band eller projekt för att jamma och skapa musik. Hyran för ungdomar är 204 €/kk (13-25 år) / 272 €/kk (26-29 år).

De som tränar på Penselfabrikens har en unik möjlighet att samarbeta med topp proffs inom området. Professionell hjälp finns tillgänglig, om det behövs, i alla aspekter av band/artistverksamhet.

Om du är intresserad:

Mer information om bandverksamhet och utrymmen

Lasse Yrjölä

Ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra, Musikverksamhet, Penselfabriken

Kom och leda hobbygrupper inom En hobby åt alla!

Borgåmodellen för hobbyverksamhet

Borgåmodellen för hobbyverksamhet söker serviceproducenter för läsåret 2024–2025 för att ordna hobbygrupper för elever inom grundläggande utbildning antingen i skolorna eller i närheten av dem. Hobbygrupper kan arrangeras av organisationer, föreningar och företag, egenanställda samt andra sammanslutningar som ordnar hobbyverksamhet och andra enheter inom staden. Om du som privatperson är intresserad av att leda hobbygrupper kan du ta kontakt med koordinatorn för hobbyverksamheten.

Mer information

Janne Ekman

Projektkoordinator, Borgåmodellen för hobbyverksamhet

Bli medlem i UngSnack panelen

Vill du vara med i Ungsnack panelen? Vi söker dig som är 13-25 år och vill komma med för att göra podden UngSnack. Du behöver inte vara expert på nåt ämne utan det räcker att du är ung, det gör dig till just den vi söker.

Vad är UngSnack? Det är en podd skapad av tre ungdomsarbetare Karin, Petra och Lotta. Vi pratar om lite allt möjligt, men en röd tråd i det vi pratar är välmående. Läs mer och kom med!

Grundläggande plan för ungdomsarbetet i Borgå

I planen beskrivs arbetsformerna för ungdomsarbetet i Borgå och sätten hur de utförs samt värden och dokumenten, direktiven och författningarna som styr ungdomsarbetet. All ungdomstjänsternas verksamhet formades också till tre delar: Att vara, att göra och att påverka.

Ungdomsarbetet är målinriktat uppfostringsarbete där huvudvikten ligger på förebyggande verksamhet, erbjudande av möjligheter, tillvägagångssätt och verksamhetslokaler för de unga, och arbetet bygger på många sätt på erfarenhetsmässighet.

Hela personalen i Borgå stads ungdomstjänster har medverkat i upprättandet av planen. Ungdomsarbetets beskrivning utgår från arbetsgemenskapen och är ett genomsnitt av allt det arbete som utförs i ungdomstjänsterna.

Ett band spelar på en scen, gitarr, bas och trummor. Framför scenen står det människor och lyssnat. Penselfabriken, Borgå 2023

Evenemang