Hoppa till innehåll

Naturskydd och naturområden

I Borgå finns sammanlagt 12 289 hektar naturskyddsområden, som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen eller statsrådets förordning. De största naturskyddsområdena är havsområden, som grundats särskilt med tanke på skyddet av fågellivet.

De största fridlysta landområdena finns vid Borgå ås mynning i Stensböle. Området har en area om nästan 1 400 hektar med nationellt värdefulla fågelvatten, lundar, gammelskog och myrområden.

Naturskyddsområder vårdas till exempel genom att låta djur beta på strandängarna och genom rensning av igenvuxna vattenområden. Dessutom har man slagit ängar och torrängar och tagit bort granar från lövdungar.