Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas

Vilken tjänst eller sak längtar du efter som kan vara till glädje och nytta för invånare i Borgå? Föreslå en idé och rösta din favorit att förverkligas i Borgå stad.

I deltagande budgeteringen år 2024 har 9 idéer gått vidare till genomförandeskede.

Idéer som ska genomföras under resten av året, kostnadsberäkning och antal röster:

  • Iståndsättandet av området för frisbeegolf i Hornhattula (3000 €) 255 röster
  • Vedförråd till laavun invid Humlaleden (2500 €) 249 röster
  • Morgongymnastik (1000 €) 229 röster
  • En augustikväll (15000 €) 216 röster
  • Bildkonstklubb för barn med särskilda behov (2500€) 211 röster
  • Videoutrustning till vattengymnastik (10000 €) 209 röster
  • Ett jippo på Östersjödagen (6000 €) 204 röster
  • Hårtorkar i simhallen (2500 €) 200 röster
  • Perkussionsklubb för barn med utvecklingsstörning (2500€) 192 röster

Deltagande budgetering i Borgå 2024 – Idéer är till för att förverkligas

Vilken tjänst eller sak längtar du efter som kan vara till glädje och nytta för invånare i Borgå? Föreslå en idé och rösta din favorit att förverkligas i Borgå stad 2024. I den andra omgången av deltagande budgetering i Borgå används 50 000 euro för genomförande av idéerna. Budgeten kan fördelas på flera idéer.

Med deltagande budgetering avses att invånarna är nära delaktiga i planeringen och beslutsfattandet i frågor som gäller ekonomi och resurser samt i utvecklingen av stadens tjänster tillsammans.

Under början av året kan Borgåborna, sommargästerna och alla som är intresserade av Borgå föreslå idéer att förverkligas. Därefter ska idéerna utvärderas, bearbetas och sammanslås för omröstning ännu före påsken. De idéer som fått flest röster ska förverkligas under våren, sommaren och hösten.

Stegen för deltagande budgetering

1. Föreslå en idé 16.1–6.2.2024

Under idéskedet kan du fritt föreslå idéer. Idéskedet har som mål att hitta så många förslag som möjligt på sådana idéer som kan göra Borgå till en allt bättre stad för oss alla.

Idégivarens namn publiceras inte i samband med idéen. Kontaktuppgifter kan lämnas så att utvärderingsgruppen vid behov kan begära ytterligare information.

Du kan föreslå idéer genom en elektronisk blankett eller gå till servicekontoret Kompassen eller till bibliotek.

2. Utvärderingsskede 7.2-12.3.2024

Utvärderingsgruppen går igenom alla föreslagna idéer. Idéer slås samman och bearbetas vidare för den slutliga omröstningen. En preliminär kostnadsberäkning och möjlig tidtabell för verkställande utarbetas för alla idéer. Idéer som inte uppfyller utvärderingskriterierna slopas vid det här skedet. Utvärderingsgruppen består av stadens sakkunniga och representanter från äldre- och handikapprådet samt ungdomsfullmäktige.

3. Rösta på idéer 13.3–28.3.2024

I röstningsskedet kan du ge din röst till de bästa idéerna i enlighet med medborgarbudgeten. De idéer som fått flest röster går vidare till genomförandeskede. Efter omröstningen kan resultaten granskas på röstningssidan. 

4. Genomförandeskede 29.3–31.12.2024

De idéer som förverkligas väljs enligt antalet röster och den tillgängliga budgeten. Idéerna förverkligas under 2024.