Hoppa till innehåll

Staden arrenderar ut en del områden med långfristiga avtal, exempelvis:

  • För uppförande av telemast eller pumpstation för avfallsvatten.
  • Åkrar för odlingsbruk.
  • Betesmarker främst för landskapsvård

Vid längre arrenden ingås ett arrendeavtal. I arrendeavtalet fastställs vad arrendeområdet får användas till och om markägaren ger tillåtelse till att bygga permanenta konstruktioner eller till förvaring på arrendeområdet.

Notera att permanenta konstruktioner ofta även förutsätter ett åtgärds- eller byggnadstillstånd utfärdat av byggnadstillsynen.

Ansök om arrendering via Lupapiste.

Åkermark utarrenderas genom en skild anbudsinfordran.