Hoppa till innehåll

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:

  • Kommunalval vart fjärde år (följande områdes- och kommunalval 2025)
  • Riksdagsval vart fjärde år (följande år 2027)
  • Val av republikens president vart sjätte år (följande år 2030)
  • Val av företrädare i Europaparlamentet vart femte år (följande år 2024)

Förutom val kan man förrätta rådgivande statliga och kommunala folkröstningar som grundar sig på den allmänna rättigheten att rösta.

För valförrättningen i Borgå stad svarar centralvalnämnden.

På justitieministeriets valsidor vaalit.fi (Val) har man samlat heltäckande information om förrättandet av val och valresultat.