Hoppa till innehåll

Förtroendevalda

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

Nämnderna och de förtroendevaldas kontaktuppgifter

På stadens webbplats publiceras kontaktuppgifter som de förtroendevalda själva uppgivit.

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland

Den regionala räddningsnämnden i Östra Nyland består av förtroendevalda som medlemskommunerna har valt.

Nämnden möts vanligen en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Nämndens möten är inte offentliga.

Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel var tredje tisdag. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar: 22.3, 12.4, 3.5, 24.5, 14.6, 16.8, 6.9, 20.9, 11.10, 1.11, 22.11, 13.12

Som nämndens föredragande fungerar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz och som sekreterare planerare Birgitta Forssell. Stadsstyrelsens representant Matti Valasti.

Representant för ungdomsfullmäktige Nicolina Blomander

Ersättare John Fiskari

Ordförande

Kristel Pynnönen

SFP, Lingonstigen 2 A 10, 06100 Borgå

Ersättare

Charlotta Fagerberg

RKP

Vice ordförande

Ersättare

Hanna Virtanen

KOK

Medlem

Riitta Ahola

SDP, Länsitie 8 D 20, 06400 Porvoo

Ersättare

Riikka Lintukangas

SDP

Medlem

Sofia Antman

RKP

Ersättare

Gia Mellin-Kranck

SFP, Ågatan 59, 06100 Borgå

Medlem

Jarmo Grönman

SAML, Toukovuorentie 6, 06150 Porvoo

Ersättare

Pekka Ijäs

KD

Medlem

Seppo Ijäs

KOK

Ersättare

Pekka Malin

KOK

Medlem

Mika Laurila

SDP

Ersättare

Medlem

Ersättare

Kari Pauloaho

SANNF, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Medlem

Emilia Mattsson-Nortamo

RKP

Ersättare

Malin Havila

RKP

Medlem

Pehr Sveholm

SFP, Tukkilavägen 122, 06530 Kerko

Ersättare

Patrick Nyholm

RKP

Medlem

Mika Varpio

GRÖNA, Karhukorventie 83, 06200 Porvoo

Ersättare

Timo Ågren

VIHR

Centralvalnämnden

Stadens centralvalnämnd ska sköta de uppgifter som den tillskrivs i vallagen.

Vid statliga val sköter centralvalnämnden alla praktiska förberedelser inför valet och hela förhandsröstningen.

Vid kommunalval har centralvalnämnden också i uppgift att bland annat:

  • ta emot och granska kandidatansökningar och sammanställa kandidatlistor
  • kontrollräkna alla röster och informera
  • bekräfta och publicera valresultatet

Centralvalnämnden tillsätts av stadsfullmäktige. Medlemmarna väljs för fyra år i taget, i mån av möjlighet så att de representerar de väljargrupper som ställde upp kandidater i föregående kommunalval.

Som sekreterare i centralvalnämnden fungerar jurist Johanna Päivärinta.

Ordförande

Petri Peltonen SAML

Vice ordförande

Kim Metso SFP

Medlemmar

Anita Spring SDP

Hanna Songraguy GRÖNA
Eija Saarela CENT

Ersättare

Jerker Malmsten SANNF
Hanna Backända VF
Maria Paavola SFP
Raakel Inkeri SAML
Petri Hosiaisluoma SDP

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar: 29.3, 26.4, 17.5, 14.6, 30.8, 27.9, 25.10, 22.11, 13.12

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Nina Uski

Som nämndens föredragande fungerar
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
byggnadstillsynschef Miia Hento
miljövårdschef Jesse Mether
Som nämndens sekreterare fungerar miljövårdsinspektör Sanna Tarmi

Ordförande

Ersättare

Nicolina Blomander

RKP

Vice ordförande

Tom Blomqvist

SAML, Lähdetie 31, 06830 Kulloonkylä

Ersättare

Aleksi Lehtonen

KOK

Medlem

Christer Andersson

SFP, Gamla Söderbyvägen 27, 07390 Storpellinge

Ersättare

Niklas Montonen

RKP

Medlem

Krista Hummastenniemi

VIHR

Ersättare

Vivika Sjöblom

VIHR

Medlem

Kari Kivekäs

PS

Ersättare

Ilpo Bergström

PS

Medlem

Hannele Luukkainen

KOK

Ersättare

Minna Raumanni

KOK

Medlem

Patrick Nyholm

RKP

Ersättare

Pontus Mattsson

RKP

Medlem

Petri Pasanen

SDP

Ersättare

Jouni Roponen

SDP

Medlem

Ersättare

Liisa Saarela

SDP

Medlem

Pia Sågbom

RKP

Ersättare

Rosanna Halttunen

RKP

Medlem

Juho Tanska

KOK

Ersättare

Pekka Malin

KOK

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad.
Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar år 2022: 22.9, 6.10, 27.10, 17.11 och 15.12.

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Nea Hjelt.

Som nämndens föredragande fungerar bildningsdirektör Sari Gustafsson och som sekreterare Erja Forsberg.

Ordförande

Hanna Lönnfors

SFP, Kullkärrsvägen 29, 07130 Andersböle

Ersättare

Rosanna Halttunen

RKP

Vice ordförande

Ersättare

Johanna Aaltonen

SDP

Medlem

Ersättare

Medlem

Ilpo Bergström

PS

Ersättare

Kari Pauloaho

SANNF, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Medlem

Vilhelmiina Eskola

SDP, Ala-Säterinkatu 20 P 31 06100 Porvoo

Ersättare

Tuula Martin

SDP

Medlem

Alexandr Foy

RKP

Ersättare

Medlem

Ersättare

Sanna Kivineva

VIHR

Medlem

Ersättare

Florenta Dushi

RKP

Medlem

Hilkka-Leena Orava

KOK

Ersättare

Sari Glad

KOK

Medlem

Ersättare

Juho Tanska

KOK

Medlem

Anders Rosengren

SFP, Jackarbyvägen 578, 07320 Jackarby

Ersättare

Ron Liljendal

RKP

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel varje månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar: 21.09, 19.10, 23.11 och 21.12

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Johan Söderberg.

Som nämndens föredragande fungerar tf. social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen och som sekreterare förvaltningschef Salla Paavilainen.

Ordförande

Jenna Perokorpi

SDP

Ersättare

Eila Kohonen

SDP, Partiomiehentie 1 H 31, 06100 Porvoo

Vice ordförande

Gia Mellin-Kranck

SFP, Ågatan 59, 06100 Borgå

Ersättare

Ingalill Tuomolin

RKP

Medlem

Jeanette Broman

KOK

Ersättare

Tinja Toivonen

KOK

Medlem

Irmeli Hoffrén

SAML, Näse-Jutten katu 12 F 14, 06100 Porvoo

Ersättare

Reijo Mokka

KOK

Medlem

Jan Nyström

Serviceförman / Regionalt utvecklingsuppdrag, Prästgatan 20, 06100 Borgå

Ersättare

Marko Peitsamo

SDP

Medlem

Jari Oksanen

GRÖNA, Raatihuoneenkatu 3 A 12, 06100 Porvoo

Ersättare

Roger Nordman

VIHR

Medlem

Eeva Puromies

VIHR

Ersättare

Aila Alastalo

VIHR

Medlem

Ersättare

Medlem

Jussi Taulo

PS

Ersättare

Medlem

Maria Väyrynen

RKP

Ersättare

Jaqueline Utujije-Habiyakare

RKP

Medlem

Nikolaj von Veh

RKP

Ersättare

Stefan Andersin

RKP

Revisionsnämnden

Övervakningen av stadens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem.

Extern övervakning ordnas enligt kommunallagen och förvaltningsstadgan. För den externa övervakningen ansvarar revisionsnämnden och revisorerna.

Stadsstyrelsen ansvarar för den interna övervakningen, stadsdirektören har verkställighets- och övervakningsansvaret. I Borgå stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om den interna övervakningen.

Revisionsnämndens möten är inte offentliga.

Den ansvariga revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden.

Den ansvariga revisorn och de förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden bestämmer är skyldiga att närvara vid nämndens sammanträden när nämnden så beslutar.

Stadsstyrelsen kan inte utse en representant för sig till nämndens sammanträden.

Ordförande och vice ordförande är förtroendevalda.

Ordförande

Juha Kittilä

SAML, Boskärrintie 72, 07110 Hinthaara

Ersättare

Jarkko Ilomäki

KOK

Vice ordförande

Tuomas Kanervala

CENT, Kerkkoontie 202, 06530 Kerkkoo

Ersättare

Heikki Junes

KESK

Medlem

Hannu Ahola

VIHR

Ersättare

Simo Hellsten

VIHR

Medlem

Ersättare

Andreas Nymark

RKP

Medlem

Piia Malmberg

KOK

Ersättare

Gunilla Partanen

KOK

Medlem

Kari Pauloaho

SANNF, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Ersättare

Katja Paasonen

PS

Medlem

Ersättare

Medlem

Sari Törmä

SDP

Ersättare

Tuomas Jakovesi

SDP

Medlem

Maj-Louise Wilkman

SFP, Siltamäentie 4 B, 06500 Porvoo

Ersättare

Heidi Tyyskä

RKP

Sektioner

Finskspråkiga utbildningssektionen

Finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdagar:

25.8.2022 kl. 17.00
15.9.2022 kl. 17.00
13.10.2022 kl. 17.00
8.11.2022 kl. 17.00
8.12.2022 kl. 17.00

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Bodil Lund.

Som sektionens föredragande och sekreterare fungerar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Ordförande

Hilkka-Leena Orava

KOK

Ersättare

Jonna Forsblom

KOK

Vice ordförande

Juha Jokinen

SDP

Ersättare

Medlem

Toni Airas

VIHR

Ersättare

Sini Palm

VIHR

Medlem

Ersättare

Asko Laaksonen

KOK

Medlem

Laura Karén

SFP, Upslaakintie 5, 07130 Anttila

Ersättare

Hanna Lönnfors

SFP, Kullkärrsvägen 29, 07130 Andersböle

Medlem

Siru Nykänen

SDP

Ersättare

Tuomas Jakovesi

SDP

Medlem

Sonja Perttula

PS

Ersättare

Anne-Mari Viitala

PS

Svenskspråkiga utbildningssektionen

Svenskspråkiga utbildninssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdatum 2022: 17.8, 13.9, 18.10, 8.11 ja 8.12.

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Anette Karlsson.

Som nämndens föredragande och sekreterare fungerar utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Ordförande

Ersättare

Vice ordförande

Linda Sundelin

KOK

Ersättare

Jeanette Broman

KOK

Medlem

Ersättare

Tomas Liljeberg

RKP

Medlem

Florenta Dushi

RKP

Ersättare

Nicolina Blomander

RKP

Medlem

Seppo Ijäs

KOK

Ersättare

Zacharias Smouni

KOK

Medlem

Ulrika Korpinen

SDP

Ersättare

Ronja Roms

SDP

Medlem

Jan-Erik Mansikka

VIHR

Ersättare

Tomi Lassi

VIHR

Miljöhälsosektionen

Miljöhälsosektionen sammanträder i regel varje månad.
Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdagar år 2022: 24.3, 28.4, 19.5, 16.6, 25.8, 22.9, 20.10, 17.11, 15.12

Sektionens föredragande är I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och som sekreterare byråsekreterare Riitta Nieminen.

Ordförande

Ersättare

Nikolaj von Veh

RKP

Vice ordförande

Hannele Luukkainen

KOK

Ersättare

Srba Lukic

KOK

Medlem

Petri Hakasaari

KOK, Loviisa

Ersättare

Thérése Meriheinä

RKP, Loviisa

Medlem

Christoffer Hällfors

RKP, Sipoo

Ersättare

Martin Andersson

RKP, Sipoo

Medlem

Eila Kohonen

SDP, Partiomiehentie 1 H 31, 06100 Porvoo

Ersättare

Medlem

Petra Lind

RKP, Askola

Ersättare

Anne Lampinen

sitoutumaton KOK, Askola

Medlem

Jaakko Nurmi

SDP, Pornainen

Ersättare

Karin Rinne-Halme

SDP, Pornainen

Medlem

Kirsti Parikka

PS, Loviisa

Ersättare

Olli Willberg

PS, Loviisa

Medlem

Juuso Tuulinen

VIHR, Sipoo

Ersättare

Maarit Kivimäki

VIHR, Sipoo

Affärsverkenas direktioner

Direktionen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa har fem ledamöter.

Ordförande

Mirja Suhonen SDP

Ersättare

Krista Virta SDP

Vice ordförande

Jaqueline Utujije-Habiyakare SFP

Ersättare

Ingalill Tuomolin SFP

Medlem

Jari Heiskanen VF

Ersättare

Joonas Dachinger VF

Medlem

Christer Silén SFP, Sibbo

Ersättare

Bodil Weckström SFP, Sibbo

Medlem

Suvi Vuoksenranta SAML, Sibbo

Ersättare

Tommi Hänninen, Sibbo

Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice

Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice sammanträder i regel vid behov. Direktionens möten är inte offentliga.

Som nämndens föredragande fungerar tf. verkställande direktör Leila Korhonen och som sekreterare Erik Iivari.

Ordförande

Marko Piirainen SDP

Ersättare

Ilkka Alava SDP

Vice ordförande

Christer Andersson SFP

Ersättare

Peter Af Björksten SFP

Medlem

Sari Glad SAML

Ersättare

Minttu Helanne SAML

Medlem

Saija Haapasaari GRÖNA

Ersättare

Iina Sirkka-Hoven GRÖNA

Medlem

Janniina Leinonen VF

Ersättare

Maarit Järvinen SAML

Affärsverket Borgå vattens direktion

Affärsverket Borgå vattens direktion sammanträder ca sex gånger per år. Direktionens möten är inte offentliga.

Som föredragande i direktionen fungerar verkställande direktör Elina Antila och som sekreterare biträdande direktör Mats Blomberg.

Ordförande

Jere Riikonen KD

Ersättare

Aleksi Lehtonen SAML

Vice ordförande

Oscar Lökfors SFP

Ersättare

Mikael Ahlfors SFP

Medlem

Markus Keskitalo GRÖNA

Ersättare

Ville Saarela GRÖNA

Medlem

Tuula Martin SDP

Ersättare

Leena Sorjonen SDP

Medlem

Kristina Särkkä SFP

Ersättare

Frida Tavastila SFP