Hoppa till innehåll

Förtroendevalda

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

Nämnderna och de förtroendevaldas kontaktuppgifter

På stadens webbplats publiceras kontaktuppgifter som de förtroendevalda själva uppgivit.

Centralvalnämnden

Stadens centralvalnämnd ska sköta de uppgifter som den tillskrivs i vallagen.

Vid statliga val sköter centralvalnämnden alla praktiska förberedelser inför valet och hela förhandsröstningen.

Vid kommunalval har centralvalnämnden också i uppgift att bland annat:

  • ta emot och granska kandidatansökningar och sammanställa kandidatlistor
  • kontrollräkna alla röster och informera
  • bekräfta och publicera valresultatet

Centralvalnämnden tillsätts av stadsfullmäktige. Medlemmarna väljs för fyra år i taget, i mån av möjlighet så att de representerar de väljargrupper som ställde upp kandidater i föregående kommunalval.

Som sekreterare i centralvalnämnden fungerar jurist Johanna Päivärinta.

Ordförande

Petri Peltonen SAML

Vice ordförande

Kim Metso SFP

Medlemmar

Anita Spring SDP

Hanna Songraguy GRÖNA
Eija Saarela CENT

Ersättare

Jerker Malmsten SANNF
Maria Paavola SFP
Raakel Inkeri SAML
Petri Hosiaisluoma SDP

Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel var tredje tisdag. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar 2023: 17.1, 7.2, 28.2, 21.3,11.4, 2.5, 23.5,13.6, 15.8, 5.9, 19.9, 10.10, 31.10, 21.11, 12.12

Som nämndens föredragande fungerar stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren och som sekreterare förvaltningschef Sirpa Salminen. Stadsstyrelsens representant Matti Valasti.

Representant för ungdomsfullmäktige Sanni Suutarinen

Ersättare Linn Tapper

Ordförande

Kristel Pynnönen

SFP, Lingonstigen 2 A 10, 06100 Borgå

Ersättare

Emilia Mattsson-Nortamo

SFP

Vice ordförande

Seppo Ijäs

SAML

Ersättare

Medlem

Riitta Ahola

SDP, Länsitie 8 D 20, 06400 Porvoo

Ersättare

Siru Nykänen

SDP

Medlem

Ersättare

Malin Havila

SFP

Medlem

Hanna Virtanen

SAML

Ersättare

Gunilla Partanen

SAML

Medlem

Pekka Malin

SAML

Ersättare

Erkki Naumanen

SAML

Medlem

Mika Laurila

SDP

Ersättare

Medlem

Ilpo Bergström

SANNF

Ersättare

Mika Lumme

SANNF

Medlem

Gia Mellin-Kranck

SFP, Ågatan 59, 06100 Borgå

Ersättare

Charlotta Fagerberg

SFP

Medlem

Pehr Sveholm

SFP, Tukkilavägen 122, 06530 Kerko

Ersättare

Patrick Nyholm

SFP

Medlem

Mika Varpio

GRÖNA, Karhukorventie 83, 06200 Porvoo

Ersättare

Timo Ågren

GRÖNA

Livskraftsnämnden

Mötesdatum hösten 2023: ti 22.8, on 20.9, ti 31.10, ti 5.12

Som nämndens föredragande fungerar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz och som sekreterare förvaltningschef Sabrina Broberg.

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Markku Välimäki.

Ordförande

Jenna Perokorpi

SDP

Ersättare

Eila Kohonen

SDP, Partiomiehentie 1 H 31, 06100 Porvoo

Vice ordförande

Charlotta Savin

SFP

Ersättare

Tina Väyrynen

SFP

Ersättare

Medlem

Pia Sågbom

SFP

Ersättare

Jaqueline Utujije-Habiyakare

SFP

Medlem

Ersättare

Tuomas Green

GRÖNA

Ersättare

Sari Glad

SAML

Medlem

Tapani Eskola

SDP, Ala-Säterinkatu 20 P 31, 06100 Porvoo

Ersättare

Petri Hosiaisluoma

SDP

Medlem

Ersättare

Stefan Andersin

SFP

Medlem

Jussi Taulo

SANNF

Ersättare

Kari Pauloaho

SANNF, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Medlem

Ninni Kähkönen

GRÖNA

Ersättare

Saija Haapasaari

GRÖNA

Medlem

Piia Malmberg

SAML

Ersättare

Jarkko Ilomäki

SAML

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar under år 2023: 7.3, 28.3, 25.4, 16.5, 13.6, 29.8, 26.9, 24.10, 28.11, 12.12

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Nina Uski

Som nämndens föredragande fungerar
stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren
byggnadstillsynschef Miia Hento
miljövårdschef Jesse Mether
Som nämndens sekreterare fungerar förvaltningschef Sirpa Salminen

Ersättare

Nicolina Blomander

SFP

Vice ordförande

Tom Blomqvist

SAML, Lähdetie 31, 06830 Kulloonkylä

Ersättare

Aleksi Lehtonen

SAML

Medlem

Christer Andersson

SFP, Gamla Söderbyvägen 27, 07390 Storpellinge

Ersättare

Niklas Montonen

SFP

Medlem

Sirpa Hanska

GRÖNA/obunden, Keihästie 18, 06150 Porvoo

Ersättare

Vivika Sjöblom

GRÖNA

Medlem

Kari Kivekäs

SANNF

Ersättare

Ersättare

Tinja Toivonen

SAML

Medlem

Patrick Nyholm

SFP

Ersättare

Pontus Mattsson

SFP

Medlem

Ersättare

Jouni Roponen

SDP

Ersättare

Liisa Saarela

SDP

Medlem

Pia Sågbom

SFP

Ersättare

Rosanna Halttunen

SFP

Medlem

Juho Tanska

SAML

Ersättare

Pekka Malin

SAML

Nämnden för växande och lärande

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad.
Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar år 2023: 31.8, 26.9, 26.10, 23.11 och 14.12.

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Nina Uski.

Som nämndens föredragande fungerar bildningsdirektör Sari Gustafsson och som sekreterare Erja Forsberg.

Ordförande

Hanna Lönnfors

SFP, Kullkärrsvägen 29, 07130 Andersböle

Ersättare

Rosanna Halttunen

SFP

Vice ordförande

Ersättare

Johanna Aaltonen

SDP

Ersättare

Jeanette Broman

SAML

Medlem

Nikolaj von Veh

SFP

Ersättare

Ron Liljendal

SFP

Medlem

Sanna Kivineva

GRÖNA

Ersättare

Saara Kekki

GRÖNA

Medlem

Seppo Ijäs

SAML

Medlem

Tuula Martin

SDP

Ersättare

Tuula Martin

SDP

Ersättare

Florenta Dushi

SFP

Medlem

Ilpo Bergström

SANNF

Ersättare

Kari Pauloaho

SANNF, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Medlem

Anders Rosengren

SFP, Jackarbyvägen 578, 07320 Jackarby

Ersättare

Medlem

Juho Tanska

SAML

Ersättare

Asko Laaksonen

SAML

Revisionsnämnden

Övervakningen av stadens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem.

Extern övervakning ordnas enligt kommunallagen och förvaltningsstadgan. För den externa övervakningen ansvarar revisionsnämnden och revisorerna.

Stadsstyrelsen ansvarar för den interna övervakningen, stadsdirektören har verkställighets- och övervakningsansvaret. I Borgå stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om den interna övervakningen.

Revisionsnämndens möten är inte offentliga.

Den ansvariga revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden.

Den ansvariga revisorn och de förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden bestämmer är skyldiga att närvara vid nämndens sammanträden när nämnden så beslutar.

Stadsstyrelsen kan inte utse en representant för sig till nämndens sammanträden.

Ordförande och vice ordförande är förtroendevalda.

Ordförande

Juha Kittilä

SAML, Boskärrintie 72, 07110 Hinthaara

Ersättare

Kari Jahnsson

SAML

Vice ordförande

Tuomas Kanervala

CENT, Kerkkoontie 202, 06530 Kerkkoo

Ersättare

Heikki Junes

CENT

Medlem

Hannu Ahola

GRÖNA

Ersättare

Simo Hellsten

GRÖNA

Ersättare

Andreas Nymark

SFP

Medlem

Irmeli Hoffrén

SAML, Näse-Jutten katu 12 F 14, 06100 Porvoo

Medlem

Kari Pauloaho

SANNF, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Ersättare

Sonja Perttula

SANNF

Ersättare

Tuomas Jakovesi

SDP

Medlem

Sari Törmä

SDP

Medlem

Maj-Louise Wilkman

SFP, Siltamäentie 4 B, 06500 Porvoo

Ersättare

Heidi Tyyskä

SFP

Sektioner

Finskspråkiga utbildningssektionen

Finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdagar:

22.8.2023 kl. 17.00
21.9.2023 kl. 17.00
19.10.2023 kl. 17.00
16.11.2023 kl. 17.00
19.12.2023 kl. 17.00
11.1.2024 kl. 17.00

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Bodil Lund.

Som sektionens föredragande och sekreterare fungerar direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Jari Kettunen.

Ordförande

Ersättare

Hanna Virtanen

SAML

Vice ordförande

Juha Jokinen

SDP

Ersättare

Medlem

Roger Nordman

GRÖNA

Ersättare

Sini Palm

GRÖNA

Ersättare

Asko Laaksonen

SAML

Medlem

Laura Karén

SFP, Upslaakintie 5, 07130 Anttila

Ersättare

Hanna Lönnfors

SFP, Kullkärrsvägen 29, 07130 Andersböle

Medlem

Siru Nykänen

SDP

Ersättare

Tuomas Jakovesi

SDP

Medlem

Sonja Perttula

SANNF

Ersättare

Maiju Kivikoski

SANNF

Svenskspråkiga utbildningssektionen

Svenskspråkiga utbildninssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdatum 2023: 22.8, 19.9, 31.10, 21.11 och 19.12.

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Anette Karlsson.

Som nämndens föredragande och sekreterare fungerar direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström.

Ordförande

Ersättare

Vice ordförande

Brita Andersson

SAML

Ersättare

Jeanette Broman

SAML

Ersättare

Tomas Liljeberg

SFP

Medlem

Florenta Dushi

SFP

Ersättare

Nicolina Blomander

SFP

Medlem

Tom Blomqvist

SAML, Lähdetie 31, 06830 Kulloonkylä

Ersättare

Zacharias Smouni

SAML

Medlem

Ulrika Korpinen

SDP

Ersättare

Ronja Roms

SDP

Ersättare

Tomi Lassi

GRÖNA

Stadsstyrelsens koncernsektion

Mötesdatum: 30.1

Vice ordförande

Bodil Lund

SFP, Manegegatan 8, 06100 Borgå

Ersättare

Medlem

Ersättare

Pehr Sveholm

SFP, Tukkilavägen 122, 06530 Kerko

Medlem

Marko Piirainen

SDP

Ersättare

Matti Valasti

SDP, Ala-Säterinkatu 9, 06100 Porvoo

Ersättare

Jari Oksanen

GRÖNA, Raatihuoneenkatu 3 A 12, 06100 Porvoo

Arbets- och näringssektionen

Miljöhälsosektionen

Miljöhälsosektionen sammanträder i regel varje månad.
Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdagar år 2023: 26.1, 23.2, 23.3, 20.4, 25.5, 15.6, 24.8, 21.9, 19.10, 16.11, 14.12.

Sektionens föredragande är I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och som sekreterare byråsekreterare Riitta Nieminen.

Ersättare

Nikolaj von Veh

SFP

Vice ordförande

Ersättare

Srba Lukic

SAML

Medlem

Petri Hakasaari

SAML, Lovisa

Ersättare

Thérése Meriheinä

SFP, Lovisa

Medlem

Christoffer Hällfors

SFP, Sibbo

Ersättare

Martin Andersson

SFP, Sibbo

Medlem

Eila Kohonen

SDP, Partiomiehentie 1 H 31, 06100 Porvoo

Ersättare

Medlem

Petra Lind

SFP, Askola

Ersättare

Anne Lampinen

obunden SAML, Askola

Medlem

Jaakko Nurmi

SDP, Borgnäs

Ersättare

Karin Rinne-Halme

SDP, Borgnäs

Medlem

Juuso Tuulinen

GRÖNA, Sibbo

Ersättare

Maarit Kivimäki

GRÖNA, Sibbo

Medlem

Jesse Mårtenson

SFP, Mörskom

Ersättare

Mika Lindqvist

CENT, Mörskom

Medlem

Anne Penninkangas

CENT, Lappträsk

Ersättare

Sauli Silfvast

SDP, Lappträsk

Direktioner för affärsverk

Direktionen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa har fem ledamöter.

Ordförande

Mirja Suhonen SDP

Ersättare

Krista Virta SDP

Vice ordförande

Jaqueline Utujije-Habiyakare SFP

Ersättare

Ingalill Tuomolin SFP

Medlem

Jari Heiskanen VF

Ersättare

Joonas Dachinger VF

Medlem

Christer Silén SFP, Sibbo

Ersättare

Bodil Weckström SFP, Sibbo

Medlem

Suvi Vuoksenranta SAML, Sibbo

Ersättare

Tommi Hänninen, Sibbo

Direktionen för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Direktionen för affärsverket Borgå kost- och städtjänster sammanträder i regel vid behov. Direktionens möten är inte offentliga.

Som nämndens föredragande fungerar tf. verkställande direktör Leila Korhonen och som sekreterare Christina Komu.

Ordförande

Marko Piirainen SDP

Ersättare

Ilkka Alava SDP

Vice ordförande

Christer Andersson SFP

Ersättare

Peter Af Björksten SFP

Medlem

Sari Glad SAML

Ersättare

Minttu Helanne SAML

Medlem

Saija Haapasaari GRÖNA

Ersättare

Iina Sirkka-Hoven GRÖNA

Medlem

Janniina Leinonen VF

Ersättare

Maarit Järvinen SAML

Affärsverket Borgå vattens direktion

Affärsverket Borgå vattens direktion sammanträder ca sex gånger per år. Direktionens möten är inte offentliga.

Som föredragande i direktionen fungerar verkställande direktör Elina Antila och som sekreterare biträdande direktör Mats Blomberg.

Ordförande

Jere Riikonen KD

Ersättare

Aleksi Lehtonen SAML

Vice ordförande

Oscar Lökfors SFP

Ersättare

Mikael Ahlfors SFP

Medlem

Markus Keskitalo GRÖNA

Ersättare

Ville Saarela GRÖNA

Medlem

Tuula Martin SDP

Ersättare

Leena Sorjonen SDP

Medlem

Kristina Särkkä SFP

Ersättare

Frida Tavastila SFP