Siirry sisältöön

Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset määritellään hallintosäännössä, § 65.

Lautakunnat ja luottamushenkilöiden yhteystiedot

Kaupungin verkkopalvelussa julkaistaan luottamushenkilöiden itsensä antamat yhteystiedot.

Elinvoimalautakunta

Syksyn 2023 kokoukset: ti 22.8., ke 20.9., ti 31.10., ti 5.12.2023

Lautakunnan esittelijänä toimii apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz ja sihteerinä hallintopäällikkö Sabrina Broberg

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on Markku Välimäki.

Puheenjohtaja

Jenna Perokorpi

SDP

Varajäsen

Eila Kohonen

SDP, Partiomiehentie 1 H 31, 06100 Porvoo

Varapuheenjohtaja

Charlotta Savin

RKP

Varajäsen

Tina Väyrynen

RKP

Varajäsen

Jäsen

Pia Sågbom

RKP

Varajäsen

Jaqueline Utujije-Habiyakare

RKP

Varajäsen

Tuomas Green

VIHR

Varajäsen

Sari Glad

KOK

Jäsen

Tapani Eskola

SDP, Ala-Säterinkatu 20 P 31, 06100 Porvoo

Varajäsen

Petri Hosiaisluoma

SDP

Jäsen

Varajäsen

Stefan Andersin

RKP

Jäsen

Jussi Taulo

PS

Varajäsen

Kari Pauloaho

PS, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Jäsen

Ninni Kähkönen

VIHR

Varajäsen

Saija Haapasaari

VIHR

Jäsen

Piia Malmberg

KOK

Varajäsen

Jarkko Ilomäki

KOK

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Vuoden 2023 kokouspäivät: 31.8., 26.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on Nina Uski.

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja Sari Gustafsson ja sihteerinä Erja Forsberg.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Hanna Lönnfors

RKP, Kullkärrsvägen 29, 07130 Andersböle

Varajäsen

Rosanna Halttunen

RKP

Varapuheenjohtaja

Varajäsen

Johanna Aaltonen

SDP

Varajäsen

Jeanette Broman

KOK

Jäsen

Nikolaj von Veh

RKP

Varajäsen

Ron Liljendal

RKP

Jäsen

Tuula Martin

SDP

Varajäsen

Tuula Martin

SDP

Varajäsen

Florenta Dushi

RKP

Jäsen

Sanna Kivineva

VIHR

Varajäsen

Saara Kekki

VIHR

Jäsen

Seppo Ijäs

KOK

Jäsen

Ilpo Bergström

PS

Varajäsen

Kari Pauloaho

PS, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Jäsen

Anders Rosengren

RKP, Jakarintie 578, 07320 Jakari

Varajäsen

Jäsen

Juho Tanska

KOK

Varajäsen

Asko Laaksonen

KOK

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kolmas tiistai. Kokoukset eivät ole julkisia.

Kokouspäivämäärät 2023: 17.1., 7.2., 28.2., 21.3.,11.4., 2.5., 23.5.,13.6., 15.8., 5.9., 19.9., 10.10., 31.10., 21.11., 12.12.

Lautakunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren ja sihteerinä hallintopäällikkö Sirpa Salminen.

Kaupunginhallituksen edustaja on Matti Valasti.

Nuorisovaltuuston edustaja Sanni Suutarinen.

Varahenkilö Linn Tapper.

Puheenjohtaja

Kristel Pynnönen

RKP, Lingonstigen 2 A 10, 06100 Borgå

Varajäsen

Emilia Mattsson-Nortamo

RKP

Varapuheenjohtaja

Seppo Ijäs

KOK

Jäsen

Riitta Ahola

SDP, Länsitie 8 D 20, 06400 Porvoo

Varajäsen

Siru Nykänen

SDP

Jäsen

Varajäsen

Malin Havila

RKP

Jäsen

Hanna Virtanen

KOK

Varajäsen

Gunilla Partanen

KOK

Jäsen

Pekka Malin

KOK

Varajäsen

Erkki Naumanen

KOK

Jäsen

Mika Laurila

SDP

Varajäsen

Jäsen

Ilpo Bergström

PS

Varajäsen

Mika Lumme

PS

Jäsen

Gia Mellin-Kranck

RKP, Ågatan 59, 06100 Borgå

Varajäsen

Charlotta Fagerberg

RKP

Jäsen

Pehr Sveholm

RKP, Tukkilavägen 122, 06530 Kerko

Varajäsen

Patrick Nyholm

RKP

Jäsen

Mika Varpio

VIHR, Karhukorventie 83, 06200 Porvoo

Varajäsen

Timo Ågren

VIHR

Keskusvaalilautakunta

Kaupungin keskusvaalilautakunnan tulee hoitaa ne tehtävät, jotka sille vaalilain mukaan kuuluvat.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii kaikista vaalien käytännön valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi:

  • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
  • kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
  • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunnan asettaa kaupunginvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii lakimies Johanna Päivärinta.

Puheenjohtaja

Petri Peltonen KOK, varajäsen Jerker Malmsten (PS)

Varapuheenjohtaja

Kim Metso RKP

Jäsenet

Anita Spring SDP

Hanna Songraguy VIHR
Eija Saarela KESK

Varajäsenet

Jerker Malmsten PS
Maria Paavola RKP
Raakel Inkeri KOK
Petri Hosiaisluoma SDP

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Vuoden 2023 kokouspäivämäärät: 31.1.
7.3., 28.3., 25.4., 16.5., 13.6., 29.8., 26.9., 24.10., 28.11., 12.12.

Kaupunginhallituksen edustaja lautakunnassa on Nina Uski.

Lautakunnan esittelijät:
kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren
rakennusvalvontapäällikkö Miia Hento
ympäristönsuojelupäällikkö Jesse Mether
Lautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö Sirpa Salminen

Puheenjohtaja

Varajäsen

Nicolina Blomander

RKP

Varapuheenjohtaja

Tom Blomqvist

KOK, Lähdetie 31, 06830 Kulloonkylä

Varajäsen

Aleksi Lehtonen

KOK

Jäsen

Christer Andersson

RKP, Gamla Söderbyvägen 27, 07390 Storpellinge

Varajäsen

Niklas Montonen

RKP

Jäsen

Sirpa Hanska

VIHR/sitoutumaton, Keihästie 18, 06150 Porvoo

Varajäsen

Vivika Sjöblom

VIHR

Jäsen

Kari Kivekäs

PS

Varajäsen

Minna Raumanni

KOK

Jäsen

Patrick Nyholm

RKP

Varajäsen

Pontus Mattsson

RKP

Jäsen

Varajäsen

Jouni Roponen

SDP

Varajäsen

Liisa Saarela

SDP

Jäsen

Pia Sågbom

RKP

Varajäsen

Rosanna Halttunen

RKP

Jäsen

Juho Tanska

KOK

Varajäsen

Pekka Malin

KOK

Tarkastuslautakunta

Kaupungin talouden ja hallinnon valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus, toteuttamis- ja valvontavastuu on kaupunginjohtajalla. Porvoon kaupungin hallintosäännössä on määräykset sisäisestä valvonnasta.

Porvoon tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Vastuullisella tilintarkastajalla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Vastuullisella tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Puheenjohtaja

Juha Kittilä

KOK, Boskärrintie 72, 07110 Hinthaara

Varajäsen

Kari Jahnsson

KOK

Varapuheenjohtaja

Tuomas Kanervala

KESK, Kerkkoontie 202, 06530 Kerkkoo

Varajäsen

Heikki Junes

KESK

Jäsen

Hannu Ahola

VIHR

Varajäsen

Simo Hellsten

VIHR

Varajäsen

Andreas Nymark

RKP

Jäsen

Irmeli Hoffrén

KOK, Näse-Jutten katu 12 F 14, 06100 Porvoo

Jäsen

Kari Pauloaho

PS, Rajakallionrinne 6 a 17, 06150 Porvoo

Varajäsen

Sonja Perttula

PS

Varajäsen

Tuomas Jakovesi

SDP

Jäsen

Sari Törmä

SDP

Jäsen

Maj-Louise Wilkman

RKP, Siltamäentie 4 B, 06500 Porvoo

Varajäsen

Heidi Tyyskä

RKP

Jaostot

Suomenkielinen koulutusjaosto

Suomenkielinen koulutusjaosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Jaoston kokoukset eivät ole julkisia.

Seuraavat kokouspäivät:

22.8.2023 klo 17.00
21.9.2023 klo 17.00
19.10.2023 klo 17.00
16.11.2023 klo 17.00
19.12.2023 klo 17.00
11.1.2024 klo 17.00

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on Bodil Lund. Jaoston esittelijänä ja sihteerinä toimii perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen.

Puheenjohtaja

Varajäsen

Hanna Virtanen

KOK

Varapuheenjohtaja

Juha Jokinen

SDP

Varajäsen

Jäsen

Roger Nordman

VIHR

Varajäsen

Sini Palm

VIHR

Varajäsen

Asko Laaksonen

KOK

Jäsen

Laura Karén

RKP, Upslaakintie 5, 07130 Anttila

Varajäsen

Hanna Lönnfors

RKP, Kullkärrsvägen 29, 07130 Andersböle

Jäsen

Siru Nykänen

SDP

Varajäsen

Tuomas Jakovesi

SDP

Jäsen

Sonja Perttula

PS

Varajäsen

Maiju Kivikoski

PS

Ruotsinkielinen koulutusjaosto

Ruotsinkielinen koulutusjaosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Jaoston kokoukset eivät ole julkisia.

Seuraavat kokoukset 2023: 22.8., 19.9., 31.10., 21.11. ja 19.12.

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on Anette Karlsson.

Jaoston esittelijänä ja sihteerinä toimii perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Rikard Lindström.

Puheenjohtaja

Varajäsen

Varapuheenjohtaja

Brita Andersson

KOK

Varajäsen

Jeanette Broman

KOK

Varajäsen

Tomas Liljeberg

RKP

Jäsen

Florenta Dushi

RKP

Varajäsen

Nicolina Blomander

RKP

Jäsen

Tom Blomqvist

KOK, Lähdetie 31, 06830 Kulloonkylä

Varajäsen

Zacharias Smouni

KOK

Jäsen

Ulrika Korpinen

SDP

Varajäsen

Ronja Roms

SDP

Varajäsen

Tomi Lassi

VIHR

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kokouspäivämäärät: 30.1.

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Bodil Lund

RKP, Manegegatan 8, 06100 Borgå

Varajäsen

Jäsen

Varajäsen

Pehr Sveholm

RKP, Tukkilavägen 122, 06530 Kerko

Jäsen

Marko Piirainen

SDP

Varajäsen

Matti Valasti

SDP, Ala-Säterinkatu 9, 06100 Porvoo

Varajäsen

Jari Oksanen

VIHR, Raatihuoneenkatu 3 A 12, 06100 Porvoo

Työ- ja elinkeinojaosto

Ympäristöterveysjaosto

Ympäristöterveysjaosto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukausi. Jaoston kokoukset eivät ole julkisia.

Kokouspäivät 2023: 26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 25.5., 15.6., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.

Esittelijänä toimii I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen ja sihteerinä toimistosihteeri Riitta Nieminen.

Puheenjohtaja

Varajäsen

Nikolaj von Veh

RKP

Varapuheenjohtaja

Varajäsen

Srba Lukic

KOK

Jäsen

Petri Hakasaari

KOK, Loviisa

Varajäsen

Thérése Meriheinä

RKP, Loviisa

Jäsen

Christoffer Hällfors

RKP, Sipoo

Varajäsen

Martin Andersson

RKP, Sipoo

Jäsen

Eila Kohonen

SDP, Partiomiehentie 1 H 31, 06100 Porvoo

Varajäsen

Jäsen

Petra Lind

RKP, Askola

Varajäsen

Anne Lampinen

sitoutumaton KOK, Askola

Jäsen

Jaakko Nurmi

SDP, Pornainen

Varajäsen

Karin Rinne-Halme

SDP, Pornainen

Jäsen

Juuso Tuulinen

VIHR, Sipoo

Varajäsen

Maarit Kivimäki

VIHR, Sipoo

Jäsen

Jesse Mårtenson

RKP, Myrskylä

Varajäsen

Mika Lindqvist

KESK, Myrskylä

Jäsen

Anne Penninkangas

KESK, Lapinjärvi

Varajäsen

Sauli Silfvast

SDP, Lapinjärvi

Liikelaitoksien johtokunnat

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokunta

Kuninkaantien työterveyden johtokunnassa on viisi paikkaa.

Puheenjohtaja

Mirja Suhonen SDP

Varajäsen

Krista Virta SDP

Varapuheenjohtaja

Jaqueline Utujije-Habiyakare RKP

Varajäsen

Ingalill Tuomolin RKP

Jäsen

Jari Heiskanen VAS

Varajäsen

Joonas Dachinger VAS

Jäsen

Christer Silén RKP, Sipoo

Varajäsen

Bodil Weckström RKP, Sipoo

Jäsen

Suvi Vuoksenranta KOK, Sipoo

Varajäsen

Tommi Hänninen, Sipoo

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johtokunta

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johtokunta kokoontuu tarvittaessa. Johtokunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Johtokunnan esittelijänä toimii vt. toimitusjohtaja Leila Korhonen ja sihteerinä Christina Komu.

Puheenjohtaja

Marko Piirainen SDP

Varajäsen

Ilkka Alava SDP

Varapuheenjohtaja

Christer Andersson RKP

Varajäsen

Peter Af Björksten RKP

Jäsen

Sari Glad KOK

Varajäsen

Minttu Helanne KOK

Jäsen

Saija Haapasaari VIHR

Varajäsen

Iina Sirkka-Hoven VIHR

Jäsen

Janniina Leinonen VAS

Varajäsen

Maarit Järvinen KOK

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Johtokunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Johtokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja Elina Antila ja sihteerinä apulaisjohtaja Mats Blomberg.

Puheenjohtaja

Jere Riikonen KD

Varajäsen

Aleksi Lehtonen KOK

Varapuheenjohtaja

Oscar Lökfors RKP

Varajäsen

Mikael Ahlfors RKP

Jäsen

Markus Keskitalo VIHR

Varajäsen

Ville Saarela VIHR

Jäsen

Tuula Martin SDP

Varajäsen

Leena Sorjonen SDP

Jäsen

Kristina Särkkä RKP

Varajäsen

Frida Tavastila RKP