Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Tältä sivulta löydät koottuna kunnan ja valtion ympäristönsuojeluviranomaisten käsittelemät luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksiä ja myöntää lupia mm. ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain nojalla.

Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaiselle.

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn.