Siirry sisältöön

Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittamisesta Porvoon kaupungin alueella tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojelulle. Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan tai tuottajayhteisöjen tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joista jäte kuljetetaan edelleen käsittelyyn.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista. Ilmoituslomakkeen ja sen täyttöohjeet löydät Suomi.fi-palvelusta.

Täytä kaikki lomakkeen tiedot huolellisesti. Varmista, että olet ilmoittanut yhteystietojesi lisäksi tiedot kerättävien jätteiden lajista ja laadusta, arvion vuosittain kerättävistä jätemääristä sekä tiedot jätteen vastaanottopaikan sijainnista. Kerro myös, minkälaisia jäteastioita vastaanottopaikassa käytetään.

Porvoon ympäristönsuojeluviranomainen merkitsee ilmoituksen tiedot jätehuoltorekisteriin ja ilmoittaa merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Rekisteriin merkittyä keräystoimintaa valvoo kunnan Porvoon ympäristönsuojeluviranomainen. Keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpidon on sisällettävä tiedot kerätyn jätteen nimikkeestä, lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Kirjanpitotiedot on säilytettävä kuusi vuotta. Säännöllisestä valvonnasta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.