Siirry sisältöön

Kaavoituskatsaus

Kaupunkisuunnittelu julkaisee vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan vireillä olevista ja vireille tulevista hankkeista kunnassa tai maakunnan liitossa.

Kaavoituskatsaus 2022

Tärkeitä suunnittelukohteita vuonna 2022 Porvoossa ovat mm. Edelfeltinranta, Porvoon puistokatu (Läntinen Mannerheiminväylä), Länsirannan puukorttelit, keskustan täydennysrakentaminen ja vuoteen 2050 luotaava keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava.

Katsaus esittelee vuoden aikana suunnittelutyön alla olevat kaavahankkeet, ja liittää ne osaksi kaupunkisuunnittelun ja kaupunkistrategian teemoja ja tavoitteita. Jokainen kaavahanke etenee oman osallistamisprosessin ja päätöksenteon valmisteluaikataulun mukaisesti.

Kaavoituskatsauksessa esitellään noin 60 hanketta, joista suurin osa on jo käynnissä olevia hankkeita. Vuonna 2022 uusia hankkeita ovat muun muassa asemakaavamuutokset koskien Kunnantalon korttelia ja Linnankoskenkadun puutaloja. Lisäksi mahdollisen leirintäalueen asemakaavatyö Staffaksessa käynnistyy tarveselvityksellä.

Vuonna 2022 keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on valmisteluvaiheessa. Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa määritetään kaupungin kehityksen suuret linjat sekä eri alueiden käyttö, kuten esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sekä virkistysalueiden sijainti. Osayleiskaavan on määrä olla valmis vuonna 2025.

Kaavoituskatsaus sähköisessä muodossa

Kaavoituskatsaus löytyy kaupungin karttapalvelussa osoitteessa kartta.porvoo.fi. Karttapohjaisessa kaavoituskatsauksessa kaavakohteet löytyvät kartalta ja ne kuvataan lyhyesti sanallisesti. Voit ladata kaavoituskohteet myös paikkatietomuodossa (GIS) käyttämällä hakutoimintoa.

Vuoden 2022 ja 2021 kaavoituskatsaus löytyy Porvoon karttapalvelusta:

Ohjeet karttapalvelussa olevan kaavoituskatsauksen käyttöön: