Siirry sisältöön

Kaavoituskatsaus

Kaupunkisuunnittelu julkaisee vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan vireillä olevista ja vireille tulevista hankkeista kunnassa tai maakunnan liitossa.

Kaavoituskatsaus 2024

Tärkeitä suunnittelukohteita vuonna 2024 Porvoossa ovat mm. vuoteen 2050 luotaava keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava, Kokonniemen liikuntakeskus, Gammelbackan keskusta ja Peipon koulu, Porvoon puistokatu, Edelfeltinranta ja Meritulli.

Kaavoituskatsaus esittelee vuoden aikana Porvoossa suunnittelutyön alla olevat kaavahankkeet, ja liittää ne osaksi kaupunkisuunnittelun ja kaupunkistrategian teemoja ja tavoitteita. Jokainen kaavahanke etenee oman osallistamisprosessin ja päätöksenteon valmisteluaikataulun mukaisesti.

Kaavoituskatsauksessa esitellään 71 hanketta, joista suurin osa on jo käynnissä olevia hankkeita. Vuonna 2024 uusia aktiivisia hankkeita ovat muun muassa Omenatarha II (pientalorakentamista mahdollistava asemakaavatyö) ja Puistokatu II (asuinkerrostalo rakentamiseen tähtäävä asemakaava). Lisäksi varaudutaan mahdollisen asemakaavan muutoksen käynnistymiseen Tolkkisten vetylaitoksen osalta.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville vuoden 2024 aikana. Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa määritetään kaupungin kehityksen suuret linjat sekä eri alueiden käyttö, kuten esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sekä virkistysalueiden sijainti.

Kaavoituskatsaus sähköisessä muodossa

Kaavoituskatsaus löytyy kaupungin karttapalvelussa osoitteessa kartta.porvoo.fi. Karttapohjaisessa kaavoituskatsauksessa kaavakohteet löytyvät kartalta ja ne kuvataan lyhyesti sanallisesti. Voit ladata kaavoituskohteet myös paikkatietomuodossa (GIS) käyttämällä hakutoimintoa.

Vuosien 2024, 2023, 2022 ja 2021 kaavoituskatsaukset löytyvät Porvoon karttapalvelusta:

Ohjeet karttapalvelussa olevan kaavoituskatsauksen käyttöön:

PDF-versio kaavoituskatsauksesta:

Lisätietoa kaavoituksesta: