Siirry sisältöön

Pääkirjaamo – postia kaupungille

Kirjaamo palvelee kaupunkilaisia, kaupungin henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja viranomaisia.

Pääkirjaamoon voi jättää kaupungin toimialoille, yksiköille ja toimielimille osoitettua postia ja muita asiakirjoja, kuten aloitteita, työpaikkahakemuksia, tarjouksia ja sopimuksia, valituksia ja muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä ja lausuntoja.

Kirjaamossa asiakirjat kirjataan kaupungin asianhallintajärjestelmään, ja asia lähetetään eteenpäin oikealle yksikölle.

Yhteystiedot

Kirjaamoon yhteydenotot sähköpostitse, puhelimitse, postitse. Tapaamiset vain ajanvarauksella.

Postiosoite

Kirjaamo
PL 23
06101 Porvoo

Lisätietoja

Sirpa Hopeamaa

Hallinnon suunnittelija

Porvoon kaupungin keskusarkisto

Keskusarkistossa säilytetään kaupungin julkisen toiminnan tuloksena syntyneet pysyvästi säilytettävät asiakirjat.

Keskusarkisto antaa tietoja asiakirjoista kuntalaisille, viranhaltijoille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ja muille tiedontarvitsijoille. Asiakirjat ovat pääosin julkisia lukuun ottamatta laissa säädettyjä poikkeuksia.

Ota yhteyttä etukäteen

Kannattaa aina ottaa etukäteen yhteyttä asiakirjahallinnon suunnittelijaan ja kertoa, mitä tietoja tarvitsee. Tarvittaessa voi sopia myös käynnistä. Asiakirjoja ei lainata yksityisille, mutta niitä voi tutkia arkiston tiloissa ja niistä saa valokopioita.

Asiakirjat sijaitsevat kaupungin keskusarkistossa, Papinkatu 20.