Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin luottamushenkilöorganisaatio koostuu kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen lisäksi lautakunnista ja jaostoista.

Lautakunnat ja jaostot ovat luottamuselimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista. Lautakuntien ja jaostojen tehtävät ja kokousmenettely määritellään hallintosäännössä.

Esityslistat

Esityslistat julkaistaan Dynasty -järjestelmässä pääsääntöisesti kokousta edeltävällä viikolla.

Päätökset

Luottamuselinten kokousten jälkeen päätöksistä laaditaan epävirallinen päätösyhteenveto, Se lähetetään paikallisille tiedotusvälineille ja julkaistaan porvoo.fi-palvelun uutiset-sivustolla.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä noin vuoden ajan kokousten jälkeen.

Henkilötietojen tietosuojasta annettujen ohjeiden mukaan henkilötietoja sisältäviä kokousasiakirjoja saa julkaista Internetissä vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman rajoitetun ajan, ja ne tulee poistaa viimeistään vuoden kuluttua julkaisemisesta.