Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluja alle kouluikäisille lapsille.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sinä kuukautena, kun lapsi täyttää 9 kuukautta:

Jos hoidat lasta kotona

Mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea kotihoidon tukea Kelasta.

Kotona hoidettavat lapset ja heidän perheensä voivat käyttää avoimia varhaiskasvatuspalveluja menettämättä kotihoidon tukea.

Yksityisessä päiväkodissa

Hae paikkaa suoraan päiväkodista. Hae palveluseteliä kaupungilta kunnan hyväksymään yksityiseen päiväkotiin.

Palveluntuottaja on yritys tai yhteisö.

Kaupunki valvoo toimintaa.

Yksityisessä perhepäivähoidossa

Hae paikkaa suoraan yksityiseltä perhepäivähoitajalta, joka toimii omassa kodissaan.

Hae yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää Kelasta.

Kaupunki valvoo toimintaa.

Lisätietoja mahdollisista vapaista paikoista saa palvelukoordinaattorilta.

Perhe palkkaa hoitajan

Hae yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää Kelasta.

Perhe toimii työnantajana, hoitaja työskentelee perheen kodissa. Palkattavan hoitajan on oltava yli 18-vuotias.

Kaupunki hyväksyy hoitajan ennen tuen myöntämistä.

Jos hoitaja hoitaa useamman kuin yhden perheen lapsia, toimii yksi perhe työnantajana.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Kunnallisissa päiväkodeissa järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös tilapäistä korkeintaan viikon ajan jatkuvaa varhaiskasvatusta. Maksut eivät ole tulosidonnaisia. Hinta tilapäiselle varhaiskasvatukselle 1.8.2024 alkaen on 20 euroa alle 5 tunnin hoitopäivästä, sekä 28 euroa yli 5 tunnin hoitopäivästä. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi kysyä suoraan päiväkodista.