Siirry sisältöön

Yksityinen perhepäivähoito

Kaupungin hyväksymää ja valvomaa toimintaa.

 • Lapsiryhmän koko voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetuksessa tai koulussa käyvä lapsi.
 • Hoitajan tulee olla yli 18-vuotias.
 • Toimintaan myönnetään yksityisen hoidon tukea.
 • Porvoossa maksetaan myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää.
 • Rikosrekisteriote tarkistetaan hyväksymisen yhteydessä.

Yksityinen perhepäivähoitaja

Yksityinen perhepäivähoitaja on yksityinen yrittäjä, joka hoitaa toisen perheen lapsia omassa kodissaan ja huolehtii yrityksen velvoitteista itse. Perhepäivähoitaja tekee huoltajien kanssa hoitosopimuksen, jossa kaupunki ei ole sopijaosapuolena.

 • Hoitaja ja koti hyväksytään hoitopaikaksi kotikäynnillä.
 • Hoitaja ilmoittaa hoitosuhteen alkamisesta ja päättymisestä Kelaan ja Vardaan.

Porvoossa yksityisiä suomenkielisiä perhepäivähoitajia on Jernbölessä, Kevätkummussa, Tolkkisissa ja Kulloossa.

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata hoitajan kotiin yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa.

Kun hoitaja on löytynyt, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelupäällikköön ja sovi haastattelutilaisuudesta. Tapaamisen tarkoituksena on varmistaa, että yksityisen hoidon tuen edellytykset täyttyvät.

 • Perhe työnantajana tekee työntekijän kanssa työsopimuksen.
 • Hoitaja ei voi olla saman talouden jäsen.
 • Jos hoitaja on ulkomaalainen, tulee työlupa-asiat selvittää maahanmuuttoviranomaisten kanssa.
Huomioi työnantajan velvoitteet
 • Perheen tulee suorittaa verokortin mukainen ennakkopidätys maksamastaan palkasta. Kela suorittaa ennakonpidätyksen hoitajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta.
 • Sosiaaliturvamaksu suoritetaan lääninverovirastolle ennakkopidätyksen yhteydessä.
 • Työnantajan on järjestettävä hoitajalle työntekijän eläkevakuutus – TyEL sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus. Lisätietoja saa vakuutusyhtiöiltä sekä Eläketurvakeskuksesta.