Siirry sisältöön

Perhe voi hakea tukea lapsen hoitamiseen, jos lapsi ei ole kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, eikä saa palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin. Vaihtoehtoina ovat lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki.

Kotihoidontuki

  • Alle kolmevuotiaalle lapselle
  • Kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehto
  • Sisaruslisää maksetaan kotona hoidettavista muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jotka eivät ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Lakisääteiseen kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Hae kotihoidontukea Kelasta.

Tällä hetkellä Porvoossa ei makseta kotihoidontuen kuntalisää.

Lapsi, jonka hoitamiseen perhe saa kotihoidon tukea, voi osallistua Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kerho-, puisto- tai perhekahvilatoimintaan.

Yksityisen hoidon tuki

  • Vaihtoehto kotihoidontuelle, kunnalliselle varhaiskasvatukselle ja palvelusetelille.
  • Yksityiseen perhepäivähoitoon tai
  • Yksityiseen ryhmäperhepäivähoitoon tai
  • Perheeseen työsuhteessa olevalle hoitajalle

Au pair-toimintaan ei myönnetä yksityisen hoidon tukea.

Perhe hakee kaupungin hyväksymältä yksityisen hoidon tuella toimivalta palveluntuottajalta päivähoitopaikkaa suoraan. Palveluntuottaja perii perheeltä asiakasmaksut itse. Palveluntuottaja voi toimia myös toisessa kunnassa ja tarjota palvelujaan porvoolaiselle perheelle.

Porvoon kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää 300 euro/kk/lapsi, mikäli lapsen hoidon tarve on yli 25 h/viikko. Kesäajalta voi esiopetusikäisestä lapsesta saada kuntalisää, jos lapsi on ryhmän yksi neljästä kokopäivähoitolapsesta.

Hae yksityisen hoidon tukea Kelasta. Kela maksaa tuen palkatulle tai yksityiselle hoitajalle.

Lisätietoja yksityisistä perhepäivähoitopaikoista saa varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorilta.