Siirry sisältöön

Ideat on tehty toteutettaviksi

Mitä palvelua tai asiaa kaipaat porvoolaisten iloksi ja hyödyksi? Ehdota ideaa ja äänestä suosikkiasi Porvoon kaupungin toteutettavaksi syksyllä 2023.

Äänestä ideoita 14.9.-30.9.2023

Ideointivaiheessa porvoolaiset ehdottivat 382 ideaa osallistuvaan budjetointiin. Kaikki ideat on arvioitu ja 32 ideaa eteni äänestysvaiheeseen. Ideoita voi äänestää ajalla 14.–30. syyskuuta.

Äänestyslinkki tilataan äänestyssivulta omaan sähköpostiosoitteeseen.

Jokainen voi äänestää yhden kerran valitsemalla toteutettavia ideoita 40 000 eurolla. Käytössä on laskuri, joka näyttää paljonko eri ideoiden toteuttaminen maksaa. Äänestää voi niin montaa ehdotusta, kun määrärahalla 40 000 euroa on mahdollista toteuttaa.

Äänestäminen

  • Äänestys tapahtuu sähköisesti ePorvoon sivuilla.
  • Paperilomakkeella voi äänestää Porvoon kirjastoissa ja asiakaspalvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B)

Kaikki arvioidut ideat

Saimme 382 ideaa. Kaikki ideat on arvoitu vaiheittain, ja ideoita on yhdistetty toisiinsa. Listasta löytyy kaikki ideat, niiden kuvaukset ja arviointi, josta myös ilmenee, jos idea on yhdistetty toiseen.

Mitä mieltä olet Porvoon ensimmäisestä Osallistuvasta budjetoinnista. Otamme mielellämme vastaan kaiken palautteen.

Porvoon ensimmäinen Osallistuva budjetointi – Ideat on tehty toteutettaviksi

Porvoon ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeilussa ideoiden toteuttamiseen käytetään 40 000 euroa. Budjetti voi jakautua useammalle idealle.

Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan sitä, että asukkaat ovat tiiviisti mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta ja resursseja koskevista asioista sekä kehittämässä yhdessä kaupungin palveluita. Osallistuva budjetointi perustuu kuntalakiin, jossa velvoitetaan valtuusto pitämään huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista esim. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun.

Kesän aikana porvoolaiset, kesäasukkaat ja Porvoosta kiinnostuneet voivat ehdottaa ideoita toteutettaviksi. Sen jälkeen ideat arvioidaan, muokataan ja yhdistellään syksyn äänestystä varten. Eniten ääniä keränneet ideat toteutetaan loppusyksystä 2023.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

1. Ehdota ideaa 19.6.-15.8.2023

Ideointivaiheessa voit ideoida vapaasti. Ideointivaiheen tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon ehdotuksia sellaisista ideoista, jotka tekisivät Porvoosta entistä paremman kaupungin meille kaikille.

Ideoida voi yksin, ryhmässä, seurassa, yhdistyksessä tai yrityksessä. Ideoita voivat jättää kaikenikäiset porvoolaiset tai Porvoon asioista kiinnostuneet.

Jotta ideat voivat edetä äänestykseen, niiden täytyy täyttää arviointikriteerit. Keskeistä on, että ehdotettu idea on kaupungin toimivallassa sekä on yleishyödyllinen, kustannukset ovat korkeintaan 40 000 euroa eikä idea aiheuta merkittäviä vuosittaisia kustannuksia. Lisäksi tämän vuoden osallistuvan budjetoinnin ideoiden on oltava toteutettavissa loka-joulukuussa.

Idean jättäjän nimeä ei julkaista idean yhteydessä. Yhteystiedot voi jättää, jotta arviointiryhmä voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

2. Arviointivaihe

Arviointiryhmä käy läpi kaikki ehdotetut ideat. Ideoita yhdistellään ja jatkojalostetaan lopullista äänestystä varten. Ideoille lasketaan alustava kustannusarvio ja mahdollinen toteutusaikataulu. Ideat, jotka eivät vastaa arviointikriteerejä karsitaan tässä vaiheessa. Arviointiryhmä koostuu kaupungin asiantuntijoista ja vanhus – ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston edustajista.

3. Äänestä ideoita 14.9.-30.9.2023

Äänestysvaiheessa voit antaa äänesi ideoille osallistuvan budjetin mukaan. Eniten ääniä saaneet ideat siirtyvät toteutusvaiheeseen. Äänestyksen päätyttyä äänestystuloksia voi tarkastella äänestyssivulla.

4. Toteutusvaihe 1.10.-31.12.2023

Toteutettavat ideat valitaan äänimäärän ja käytettävissä olevan budjetin puitteissa. Ideat toteutetaan vuoden 2023 aikana.