Siirry sisältöön

Kaupunki pyrkii tekemään rakennushankkeita entistä pidemmälle elinkaariajattelun periaatteiden mukaisesti niin, että suunnittelussa ja rakentamisessa tehdään pitkällä aikavälillä kestäviä ja vastuullisia päätöksiä. Rakentamisessa pyritään myös minimoimaan rakennuksen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Kaupungin investointisuunnitelma laaditaan talonrakennusinvestointien osalta seitsemäksi vuodeksi. Suunnitelmaan sisältyvät kaikki tulevien vuosien investointihankkeet. Investointisuunnitelma tarkistetaan ja investointien sisältö, tarve ja kiireellisyys arvioidaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.

Toimitilajohto vastaa investoinneista ja toimii kiinteistön omistajan edustajana.

Meneillään olevat hankkeet