Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin taloutta ohjaa ja toteuttaa vuosittain laadittava talousarvio ja -suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet vähintään kolmen suunnitelmavuoden ajanjaksolle.  Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan.Valtuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion toteutumisen seurannan tavoitteena on antaa kaupunginvaltuustolle ja muille päättäjille riittävä tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta sekä vuoden lopun ennusteesta. Talouden seurantaraportteja laaditaan kolme kertaa vuodessa, maalis- kesä-, sekä syyskuun tilanteesta.

Kaupungin tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Tilinpäätös antaa kuvan kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta tilinpäätöshetkellä. Kunnanhallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös annetaan valtuustolle, jossa se käsitellään kesäkuun loppuun mennessä.

Yhteystiedot