Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin taloutta ohjaa ja toteuttaa vuosittain laadittava talousarvio ja -suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet vähintään kolmen suunnitelmavuoden ajanjaksolle.  Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan.Valtuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion toteutumisen seurannan tavoitteena on antaa kaupunginvaltuustolle ja muille päättäjille riittävä tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta sekä vuoden lopun ennusteesta. Talouden seurantaraportteja laaditaan kolme kertaa vuodessa, maalis- kesä-, sekä syyskuun tilanteesta.

Kaupungin tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Tilinpäätös antaa kuvan kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta tilinpäätöshetkellä. Kunnanhallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös annetaan valtuustolle, jossa se käsitellään kesäkuun loppuun mennessä.

Yhteystiedot

Tarja Juvonen

Hankintapäällikkö

Tarja.Juvonen@porvoo.fi +358 40 752 2998
Tarja Juvonen

Hankintapäällikkö

Tarja.Juvonen@porvoo.fi +358 40 752 2998
Tarja Juvonen

Hankintapäällikkö

Tarja.Juvonen@porvoo.fi +358 40 752 2998
Henrik Rainio

Rahoitusjohtaja

Henrik.Rainio@porvoo.fi 0405 93 605 7
Henrik Rainio

Rahoitusjohtaja

Henrik.Rainio@porvoo.fi 0405 93 605 7
Henrik Rainio

Rahoitusjohtaja

Henrik.Rainio@porvoo.fi 0405 93 605 7
Marja-Leena Virta

Hankinta-asiantuntija

marja-leena.virta@porvoo.fi
Marja-Leena Virta

Hankinta-asiantuntija

marja-leena.virta@porvoo.fi
Marja-Leena Virta

Hankinta-asiantuntija

marja-leena.virta@porvoo.fi
Magnus Wikström

Controller, Sisäinen tarkastus ja valvonta

magnus.wikstrom@porvoo.fi +358 40 482 7413
Magnus Wikström

Controller, Sisäinen tarkastus ja valvonta

magnus.wikstrom@porvoo.fi +358 40 482 7413
Magnus Wikström

Controller, Sisäinen tarkastus ja valvonta

magnus.wikstrom@porvoo.fi +358 40 482 7413