Siirry sisältöön

Controller-toiminto

Kaupungin talouden ja hallinnon valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta näkyy kaikissa kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta on kaikilla organisaation toimijoilla.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että

  • kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista,
  • päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,
  • lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja
  • omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kuntalain 13 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Controller

Controller on osa sisäisen valvonnan järjestelmää. Controller toimii kaupungin sisäisenä tarkastajana arvioiden riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta. Lisäksi Controller esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Sisäistä tarkastusta suoritetaan sisäisen tarkastuksen periaatteiden ja toiminta- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Yhteystiedot

Magnus Wikström

Controller, Sisäinen tarkastus ja valvonta