Siirry sisältöön

Luonnonsuojelu ja luontokohteet

Porvoossa on luonnonsuojelulain tai valtioneuvoston asetuksen nojalla rauhoitettuja suojelualueita yhteensä 12289 hehtaaria. Näistä suurin osa on merialueita, jotka on perustettu varsinkin vesilinnuston suojelutarpeiden takia.

Laajimmat suojellut maa-alueet sijaitsevat Porvoonjoen suiston Stensbölen alueella. Sen pinta-ala on lähes 1400 hehtaaria ja siihen sisältyy valtakunnallisesti arvokkaita lintuvesiä, lehtoja, vanhoja metsiä ja soita.

Suojelualueita hoidetaan esimerkiksi laiduntamalla rantaniittyjä, avaamalla umpeenkasvaneita vesialueita, niittämällä ketoja ja niittyjä sekä poistamalla kuusia lehdoista.