Siirry sisältöön

Vieraslajilla tarkoitetaan eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi jättipalsami, jättiputket sekä kurtturuusu. Haitallisten vieraslajien leviäminen luontoon tulee estää.

Vieraslajiasetuksen ja vieraslajilain noudattamista valvoo Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vieraslajikoordinointi on keskitetty Kainuun ELY-keskukseen.

Kansallinen vieraslajiportaali

Voit ilmoittaa vieraslajihavainnoistasi Vieraslajit.fi -sivustolle. Sivustolta löydät kootusti tietoa vieraslajeista ja niiden torjuntakeinoista.

Vieraslajien torjunta Porvoossa

Porvoon kaupunki torjuu vieraslajeja omistamillaan alueilla. Jos haluat torjua vieraslajeja lähiympäristössäsi kaupungin omistamilla alueilla, tulee sinun tehdä talkooilmoitus. Yksityisillä mailla torjunta on maanomistajan vastuulla. Rosk’n’Roll Oy Ab ottaa kotitalouksilta vastaa haitallisia vieraslajeja maksutta.