Hoppa till innehåll

Främmande arter är arter som har flyttats från sin ursprungliga miljö med människans hjälp. Med invasiva främmande arter avses arter som har konstaterats hota den biologiska mångfalden eller ekosystemtjänster. Sådana arter är bland annat jättelokor, jättebalsamin ock vresros. Det är förbjudet att låta invasiva främmande arter sprida sig i omgivningen.

Lagen och statsrådets förordning om främmande arter övervakas av Närings-, trafik- och miljöcentralen. Koordinering av ärendena som gäller främmande arter har centrerats till Kajanalands NMT-central.

Nationella portalen om främmande arter

I den nationella portalen om främmande arter kan du anmäla dina egna iakttagelser och hitta samlad information om främmande arter.

Bekämpning av främmande arter i Borgå

Borgå stad bekämpar främmande arter i de områden som staden äger. Om du ska bekämpa främmande arter i områden som staden äger, måste du göra en anmälning om talko. Rosk’n’Rolls avfallstationer tar avgiftsfritt emot skadliga främmande växtarter fån hemhushållen.