Hoppa till innehåll

Mobila kiosker

  • Mobila kiosker har inga egna permanenta områden eller försäljningsplatser.
  • Genom att skaffa tillstånd av kommuntekniken kan du använda vilken som helst försäljningsplats som är avsedd för mobila kiosker. Anvisningar för att ansöka om tillstånd finns i dokumentet nedan.
  • Avtalet ingås för sex månader för perioden april–september och/eller oktober–mars. Kontraktet skall förnyas årligen.
  • Beroende på respektive plats används området klockan 10.00–18.00 och 21.00–05.00.

Platser för glasskiosker

Glasskioskplatserna konkurrensutsätts med jämna mellanrum. Det finns platser för glasskiosker på Salutorget, i Gamla stan och på Alexanderskvären.

Staden konkurrensutsätter platser för glasskiosker sommaren 2022. Skriftliga anbud ska lämnas in senast den 1 april före kl. 12.00 till adressen Borgå stad, Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå.