Gå till innehåll

Anställningsmöjligheter för arbetsgivaren

Borgå stads sysselsättningstjänster erbjuder arbetsgivare olika stödmöjligheter för anställning av arbetstagare. På grund av arbetslöshet och arbetsmarknadsläget kan den arbetssökande ha möjlighet till lönesubvention och ett eget tillägg som staden beviljar.

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån beviljar arbetsgivare som ersättning för en del av kostnaderna för att anställa en arbetslös arbetssökande. Arbetsgivaren kan få lönesubvention endast för att anställa en person som anmält sig som arbetslös arbetssökande.

Borgå deltar i kommunförsöket med sysselsättning till och med den 30 juni 2023. Mer information om detta finns på TE Tjänsters webbsida.

Borgå stads sysselsättningsstöd

Borgå stads sysselsättningsstöd är ett anslagsbundet stöd till Borgå stads olika enheter och sektorer. Stödet är avsett för att stödja anställning av långtidsarbetslösa och kräver i regel en rätt till en lönesubvention på 50 procent.

Sysselsättningsstödet främjar och förbättrar möjligheterna för personer som varit arbetslösa länge att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Sysselsättningsstödet kan beviljas även för läroavtalsutbildningar.

Kommuntillägg för sysselsättning till tredje sektorn

Kommuntillägget för sysselsättning för föreningar, organisationer och stiftelser kan beviljas registrerade föreningar eller organisationer som anställer långtidsarbetslösa Borgåbor. Den som anställs ska ha rätt till 50 procents lönesubvention.

Kommuntillägget söks skriftligen och är bundet till ett beslut om lönesubvention. Med kommuntillägget som betalas till arbetsgivare inom tredje sektorn täcks skillnaden mellan lönekostnaderna och lönesubventionen, dock med högst 300 euro/mån. i högst tolv månader.

Kommuntillägg för sysselsättning till företag

Borgå stad beviljar kommuntillägg för sysselsättning till företag i Borgå som anställer arbetslösa personer under 29 år utan yrkesexamen eller unga Borgåbor med yrkesexamen som varit arbetslösa i sex månader och för anställningen av vilka företagen beviljas 30 eller 40 procents lönesubvention. Kommuntillägget som beviljas är bundet till beslutet om lönesubvention.

Arbetstiden ska vara minst 85 procent av den normala fulla arbetstiden inom branschen. Kommuntillägget är 300 euro/mån. och betalas i högst sex månader. Stödet betalas månatligen i efterskott mot faktura. Till fakturan ska en kopia av den anställdas lönebesked bifogas. Om företaget ingår ett läroavtal med den som anställs kan kommuntillägget betalas i tio månader.

Kommuntillägget söks skriftligen. Till ansökan bifogas beslutet om lönesubvention och en kopia av arbetsavtalet.