Hoppa till innehåll

Anställningsmöjligheter för arbetsgivaren

Sysselsättningstjänsterna erbjuder olika slags service och ekonomiskt stöd för att sysselsätta arbetslösa arbetssökande.

Borgå stads sysselsättningstjänster erbjuder olika anställningsmöjligheter för företag, stiftelser och föreningar. I och med kommunförsök med sysselsättning kan kommunen erbjuda företag arbetsprövningsplatser och möjligheter till lönesubvention.

Arbetsgivarna kan få ekonomiskt stöd för lönekostnaderna för arbetslösa arbetssökande i form av lönesubvention.

Arbetsgivarrådgivning om lönesubvention

Mera om möjligheter att sysselsätta

Lönesubvention

Lönesubventionsreformen träder i kraft 1.7.2023.

Lönesubvention är ett stöd genom vilket arbetsgivaren får ersättning för en del av en arbetslös arbetssökandes lönekostnader. En arbetsgivare kan få lönesubvention enbart för att anställa arbetslösa arbetssökande. Med lönesubvention ges arbetslösa arbetssökande ett tillfälle att få ett jobb som man inte har helt tillräcklig yrkesskicklighet för eller att få ett jobb där personens skada eller sjukdom påverkar hur man klarar av uppgiften.

Lönesubventionens storlek är alltid 50 %, oberoende hur länge arbetslösheten har pågått. Arbetslöshetens längd påverkar lönesubventionens längd. För att anställa en person som varit arbetslös i under 12 månader kan stöd beviljas för 5 månader, för över 12 månaders arbetslöshet är antalet 12 månader. Lönesubventionens maximalbelopp är 1 260 €/mån.

Samma arbetsgivare kan inte beviljas lönesubvention för samma arbetstagare innan det gått tre år från att den senaste lönesubventionsperioden tagit slut.

Subvention som beviljas på grund av nedsatt arbetsförmåga är 70 % under 10 månader. I detta fall kan subventionsperioden förlängas max 24 månader åt gången, ifall förutsättningarna uppfylls.

Föreningar, stiftelser eller registrerade religiösa samfund kan beviljas 100 % lönesubvention i 10 månader för max 65 % för icke-näringsverksamhet. Detta påverkas av hur länge personen har varit arbetslös.  Lönesubventionens maximalbelopp är 2 020 €/mån.

För över 60-åriga långtidsarbetslösa personer kan lönesubventionsperioden förlängas med 24 mån. åt gången också för samma arbetsgivare.

Lönesubvention kan beviljas för anställning i läroavtalsutbildning för hela läroavtalsutbildningens tid.

Arbetsprövning

Syftet med arbetsprövning är att tydliggöra yrkes- och karriärvalsalternativen, att möjliggöra bedömning av arbetets lämplighet och att stöda återinträde på arbetsmarknaden. De personer som berörs kan sakna yrkesutbildning eller planera byte av bransch. Målet är då att utreda om branschen eller yrket intresserar eller hur de lämpar sig för personen.

Borgå stad ordnar arbetsprövning inom sina olika sektorer. Andra instanser som ordnar arbetsprövning kan vara företag, föreningar, organisationer, stiftelser, religionssamfund, statliga ämbetsverk eller arbetsverkstäder. Det betalas ingen lön medan arbetsprövningen pågår, utan deltagaren får arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning. Arbetsprövning medför alltså inte lönekostnader för arbetsgivaren.

Arbetsprövningens längd varierar från två veckor till 12 månader, beroende på kundernas situation och målet med prövningen. Hos en och samma arbetsgivare är arbetsprövningens maximala längd sex månader

Arbetsprövning är ett gott alternativ om du är arbetslös arbetssökande från Borgå och

  • du är i avsaknad av yrkesutbildning
  • du planerar att byta yrke eller bransch
  • du upplever att du är i behov av stöd för ditt återinträde i arbetslivet

Du kan söka dig till arbetsprövning genom att vända dig till en jobbcoach inom Borgå kommunförsök med sysselsättning  eller till den sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) i Östra Nyland.