Hoppa till innehåll

Under 30 -åringar

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

Hytönen, Dora – Socialhandledare

Korhonen, Anu – Socialarbetare

Mäkelä, Päivi – Socialhandledare

Pynnönen, Atte – Socialhandledare

Silfverberg, Emilia – Jobbcoach

Vilkko, Matias – Jobbcoach

Invandrare

Övrig personal

Kevätpuro, Tiina – Planerare

Lindroos, Marina – Hälsovårdare

Park-Björklund, Johan – Ledande jobbcoach

Sjöström, Bettina – Serviceansvarig

Stenij, Marita – Psykolog

Wetterstrand, Anne – Projektchef