Hoppa till innehåll

På AN-tjänstens webbplats hittar du alla Blanketter för de kommunala sysselsättningsförsöken

Självständiga studier finansierade med arbetslöshetsförmån

Då du är kund vid Borgå kundförsök med sysselsättning kan du få arbetslöshetsförmån för studier på heltid eller för kortvariga studier, om du är i behov av kompetensutveckling.

Blanketter som behövs

Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier som avses stödjas med arbetslöshetsförmån KK621

Motivering till utbildningsbehov KK623

Arbetsprövning på en arbetsplats

Arbetsprövning ger dig möjlighet att  prova på olika yrkes- och karriäralternativ med hjälp av verkliga arbetsuppgifter i praktiken.

Blanketter som behövs

Avtal om arbetsprövning på en arbetsplats KK682

Utvärderingsblankett för arbetsprövning (arbetsgivare) KK690

Utvärderingsblankett för arbetsprövning (arbetsprövaren) KK690b

Hälsoundersökning för arbetslösa arbetssökande

Syftet med hälsoundersökningar för arbetslösa arbetssökande är att främja din hälsa och ditt välmående samt din arbets- och funktionsförmåga under arbetslösheten.

Blanketter som behövs

PaRespons till försöksområdets kommun om kundens hälsoundersökning KK910

SuoSamtycke till utlämnande av uppgifter om hälsotillstånd till arbetsgivare KK911

Övriga blanketter

Frånvaroanmälan KK691

Fullmakt för uträttande av ärenden vid försöksområdets kommun KK912

Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivare KK913

Märk väl att man i fråga om vissa tjänster, såsom arbetsprövning och självständiga studier, ska ha kommit överens om dem i sysselsättningsplanen. De behövliga blanketterna ska lämnas in i god tid så att man ska hinna få ett positivt beslut innan tjänsten i fråga startar. Fråga jobbcoacherna om du har fler frågor!